Chế độ demo

@MUJAHIDEEN

-90.92 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 15%

Minimum $1000 and please UNTICK "Copy opened orders" & choose only option "in proportion to my fund" copy setting

All commissions paid to this account all goes for charities (Infaq fi sabilillah)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
23 ngày
Trong bảng xếp hạng
~68 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
0%
Th 3 2021
33.13%
Th 4 2021
-93.18%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2021
rủi ro0
Th 3 2021
rủi ro6
Th 4 2021
rủi ro6
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

XAUUSD
Spot Gold
32
giao dịch
96.9%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
8
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

40
Tổng giá trị các giao dịch
80%
Kim loại
20%
Tiền tệ