Chế độ demo

@MUJAHIDEEN

Zakaria bin Ahmad

1.00 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Minimum $500 and please UNTICK "Copy opened orders" & choose only option "in proportion to my fund" copy setting

All commissions paid to this account all goes for charities (Infaq fi sabilillah)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
2 ngày
Xếp hạng
~219 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Tháng 3 2019
0%
Tháng 4 2019
0%
Tháng Năm 2019
0%
Tháng 6 2019
0%
Tháng 7 2019
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0.8%
Tháng 2 2020
rủi ro0
Tháng 3 2019
rủi ro0
Tháng 4 2019
rủi ro0
Tháng Năm 2019
rủi ro0
Tháng 6 2019
rủi ro0
Tháng 7 2019
rủi ro0
Tháng 8 2019
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2019
rủi ro0
Tháng 12 2019
rủi ro0
Tháng 1 2020
rủi ro6
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2019
0
Tháng 6 2019
0
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

2
Giao dịch, tổng
50%
Tiền tệ
50%
Kim loại