Chế độ demo

@MUJAHIDEEN

Zakaria bin Ahmad

227.01 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Minimum $1000 and please UNTICK "Copy opened orders" & choose option "in proportion to my fund" copy setting

All commissions paid to this account all goes for charities (Infaq fi sabilillah)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
392 ngày
Xếp hạng
~7 200 USD
Tài sản cá nhân
~402 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
33
Số nhà giao dịch sao chép
7 rủi ro
19.4%
Tháng 10 2018
43.1%
Tháng 11 2018
18.1%
Tháng 12 2018
37.1%
Tháng 1 2019
-15%
Tháng 2 2019
25.9%
Tháng 3 2019
0.1%
Tháng 4 2019
-7.3%
Tháng Năm 2019
-1.8%
Tháng 6 2019
-4.1%
Tháng 7 2019
-44.4%
Tháng 8 2019
-32.8%
Tháng 9 2019
rủi ro7
Tháng 10 2018
rủi ro9
Tháng 11 2018
rủi ro8
Tháng 12 2018
rủi ro7
Tháng 1 2019
rủi ro5
Tháng 2 2019
rủi ro6
Tháng 3 2019
rủi ro4
Tháng 4 2019
rủi ro3
Tháng Năm 2019
rủi ro4
Tháng 6 2019
rủi ro6
Tháng 7 2019
rủi ro8
Tháng 8 2019
rủi ro6
Tháng 9 2019
7
Tháng 10 2018
16
Tháng 11 2018
34
Tháng 12 2018
60
Tháng 1 2019
73
Tháng 2 2019
63
Tháng 3 2019
64
Tháng 4 2019
64
Tháng Năm 2019
56
Tháng 6 2019
51
Tháng 7 2019
36
Tháng 8 2019
33
Tháng 9 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
539
giao dịch
72.9%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
366
giao dịch
86.1%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
365
giao dịch
68.8%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
233
giao dịch
85%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
148
giao dịch
85.8%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
125
giao dịch
93.6%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
118
giao dịch
84.7%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
73
giao dịch
89%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
69
giao dịch
78.3%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
68
giao dịch
94.1%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

2495
Giao dịch, tổng
99.2%
Tiền tệ
0.8%
Kim loại