Chế độ demo

@MUJAHIDEEN

Zakaria bin Ahmad

3596.10 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Minimum capital to start copy is $500. Please set "In proportion to investor’s equity".All commissions paid to this account all goes for charities (Infaq fi sabilillah)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
183 ngày
Xếp hạng
~8 400 USD
Tài sản cá nhân
~13 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
72
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
0%
Tháng 3 2018
0%
Tháng 4 2018
0%
Tháng Năm 2018
0%
Tháng 6 2018
0%
Tháng 7 2018
117.9%
Tháng 8 2018
141.7%
Tháng 9 2018
4.8%
Tháng 10 2018
17%
Tháng 11 2018
16.2%
Tháng 12 2018
37.1%
Tháng 1 2019
4.3%
Tháng 2 2019
rủi ro0
Tháng 3 2018
rủi ro0
Tháng 4 2018
rủi ro0
Tháng Năm 2018
rủi ro0
Tháng 6 2018
rủi ro0
Tháng 7 2018
rủi ro6
Tháng 8 2018
rủi ro7
Tháng 9 2018
rủi ro7
Tháng 10 2018
rủi ro9
Tháng 11 2018
rủi ro8
Tháng 12 2018
rủi ro7
Tháng 1 2019
rủi ro5
Tháng 2 2019
0
Tháng 3 2018
0
Tháng 4 2018
0
Tháng Năm 2018
0
Tháng 6 2018
0
Tháng 7 2018
1
Tháng 8 2018
3
Tháng 9 2018
7
Tháng 10 2018
16
Tháng 11 2018
34
Tháng 12 2018
60
Tháng 1 2019
74
Tháng 2 2019

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
206
giao dịch
85.9%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
124
giao dịch
91.1%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
86
giao dịch
90.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
84
giao dịch
90.5%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
82
giao dịch
85.4%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
51
giao dịch
90.2%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
46
giao dịch
95.7%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
46
giao dịch
91.3%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
43
giao dịch
95.3%
Có lợi nhuận
NZDJPY
New Zealand Dollar vs Japanise Yen
19
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

871
Giao dịch, tổng
99%
Tiền tệ
1%
Kim loại