Chế độ demo

@MUJAHIDEEN

Zakaria bin Ahmad

9.36 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Minimum $1000 and please UNTICK "Copy opened orders" & choose only option "in proportion to my fund" copy setting
All commissions paid to this account all goes for charities (Infaq fi sabilillah)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
20 ngày
Xếp hạng
~970 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Tháng 6 2019
0%
Tháng 7 2019
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
0%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
23736.6%
Tháng Năm 2020
rủi ro0
Tháng 6 2019
rủi ro0
Tháng 7 2019
rủi ro0
Tháng 8 2019
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2019
rủi ro0
Tháng 12 2019
rủi ro0
Tháng 1 2020
rủi ro0
Tháng 2 2020
rủi ro0
Tháng 3 2020
rủi ro0
Tháng 4 2020
rủi ro3
Tháng Năm 2020
0
Tháng 6 2019
0
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2020
0
Tháng 4 2020
0
Tháng Năm 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
64
giao dịch
78.1%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
27
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
20
giao dịch
85%
Có lợi nhuận
EURNZD
Euro vs New Zealand Dollar
15
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
12
giao dịch
25%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
11
giao dịch
45.5%
Có lợi nhuận
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
10
giao dịch
30%
Có lợi nhuận
EURCAD
Euro vs Canadian Dollar
10
giao dịch
40%
Có lợi nhuận
GBPNZD
Great Britan Pound vs New Zealand Dollar
8
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
7
giao dịch
57.1%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

203
Giao dịch, tổng
86.7%
Tiền tệ
13.3%
Kim loại