Chế độ demo

@MUJAHIDEEN

Zakaria bin Ahmad

3967.16 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Minimum capital to start copy is $500.
Please set "In proportion to investor’s equity".


All commissions paid to this account all goes for charities (Infaq fi sabilillah)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
248 ngày
Xếp hạng
~12 000 USD
Tài sản cá nhân
~9 700 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
57
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Tháng Năm 2018
0%
Tháng 6 2018
0%
Tháng 7 2018
117.9%
Tháng 8 2018
141.7%
Tháng 9 2018
4.8%
Tháng 10 2018
17%
Tháng 11 2018
16.2%
Tháng 12 2018
37.1%
Tháng 1 2019
-16.6%
Tháng 2 2019
21.6%
Tháng 3 2019
6.9%
Tháng 4 2019
rủi ro0
Tháng Năm 2018
rủi ro0
Tháng 6 2018
rủi ro0
Tháng 7 2018
rủi ro6
Tháng 8 2018
rủi ro7
Tháng 9 2018
rủi ro7
Tháng 10 2018
rủi ro9
Tháng 11 2018
rủi ro8
Tháng 12 2018
rủi ro7
Tháng 1 2019
rủi ro5
Tháng 2 2019
rủi ro6
Tháng 3 2019
rủi ro4
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2018
0
Tháng 6 2018
0
Tháng 7 2018
1
Tháng 8 2018
3
Tháng 9 2018
7
Tháng 10 2018
16
Tháng 11 2018
34
Tháng 12 2018
60
Tháng 1 2019
73
Tháng 2 2019
63
Tháng 3 2019
65
Tháng 4 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
334
giao dịch
69.8%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
292
giao dịch
86%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
141
giao dịch
90.1%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
107
giao dịch
92.5%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
93
giao dịch
86%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
68
giao dịch
97.1%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
59
giao dịch
88.1%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
57
giao dịch
93%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
50
giao dịch
84%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
27
giao dịch
96.3%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

1356
Giao dịch, tổng
99.3%
Tiền tệ
0.7%
Kim loại