Chế độ demo

@MUJAHIDEEN

Zakaria bin Ahmad

3550.81 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Minimum capital to start copy is $500.
Please set "In proportion to investor’s equity".


All commissions paid to this account all goes for charities (Infaq fi sabilillah)

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
302 ngày
Xếp hạng
~16 000 USD
Tài sản cá nhân
~11 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
53
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
0%
Tháng 7 2018
155.2%
Tháng 8 2018
143.7%
Tháng 9 2018
19.4%
Tháng 10 2018
43.1%
Tháng 11 2018
18.1%
Tháng 12 2018
37.1%
Tháng 1 2019
-15%
Tháng 2 2019
25.9%
Tháng 3 2019
0.1%
Tháng 4 2019
-7.3%
Tháng Năm 2019
-1.7%
Tháng 6 2019
rủi ro0
Tháng 7 2018
rủi ro6
Tháng 8 2018
rủi ro7
Tháng 9 2018
rủi ro7
Tháng 10 2018
rủi ro9
Tháng 11 2018
rủi ro8
Tháng 12 2018
rủi ro7
Tháng 1 2019
rủi ro5
Tháng 2 2019
rủi ro6
Tháng 3 2019
rủi ro4
Tháng 4 2019
rủi ro3
Tháng Năm 2019
rủi ro4
Tháng 6 2019
0
Tháng 7 2018
1
Tháng 8 2018
3
Tháng 9 2018
7
Tháng 10 2018
16
Tháng 11 2018
34
Tháng 12 2018
60
Tháng 1 2019
73
Tháng 2 2019
63
Tháng 3 2019
64
Tháng 4 2019
64
Tháng Năm 2019
56
Tháng 6 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
451
giao dịch
71.2%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
308
giao dịch
86.4%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
182
giao dịch
90.7%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
125
giao dịch
86.4%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
112
giao dịch
81.3%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
109
giao dịch
93.6%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
97
giao dịch
87.6%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
65
giao dịch
89.2%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
57
giao dịch
93%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
52
giao dịch
82.7%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

1712
Giao dịch, tổng
99.5%
Tiền tệ
0.5%
Kim loại