Chế độ demo

@Blue_pips

-11.77 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Pls if you want copy this acc follow this setting
1. Min equity 100 usd
2. Copy setting by proportion

Target range average 20% per month

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
469 ngày
Xếp hạng
~569 USD
Tài sản cá nhân
~7 800 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
9
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Tháng 2 2019
11.5%
Tháng 3 2019
-19.5%
Tháng 4 2019
-19.9%
Tháng Năm 2019
0%
Tháng 6 2019
0.2%
Tháng 7 2019
-10.2%
Tháng 8 2019
-2%
Tháng 9 2019
-0.5%
Tháng 10 2019
4.9%
Tháng 11 2019
-0.2%
Tháng 12 2019
15.1%
Tháng 1 2020
rủi ro3
Tháng 2 2019
rủi ro3
Tháng 3 2019
rủi ro5
Tháng 4 2019
rủi ro6
Tháng Năm 2019
rủi ro3
Tháng 6 2019
rủi ro3
Tháng 7 2019
rủi ro3
Tháng 8 2019
rủi ro4
Tháng 9 2019
rủi ro2
Tháng 10 2019
rủi ro2
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro4
Tháng 1 2020
15
Tháng 2 2019
16
Tháng 3 2019
27
Tháng 4 2019
14
Tháng Năm 2019
13
Tháng 6 2019
12
Tháng 7 2019
10
Tháng 8 2019
10
Tháng 9 2019
9
Tháng 10 2019
8
Tháng 11 2019
8
Tháng 12 2019
8
Tháng 1 2020

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
154
giao dịch
76%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
70
giao dịch
74.3%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
52
giao dịch
69.2%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
29
giao dịch
69%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
18
giao dịch
83.3%
Có lợi nhuận
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
17
giao dịch
70.6%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
16
giao dịch
81.3%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
10
giao dịch
70%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
4
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
3
giao dịch
33.3%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

379
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ