Chế độ demo

@Blue_pips

-26.79 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Pls if you want copy this acc follow this setting
1. Min equity 100 usd
2. Copy setting by proportion

Target range average 20% per month

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
342 ngày
Xếp hạng
~472 USD
Tài sản cá nhân
~8 600 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
11
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
23.9%
Tháng 10 2018
7.5%
Tháng 11 2018
0%
Tháng 12 2018
-10.8%
Tháng 1 2019
0%
Tháng 2 2019
11.5%
Tháng 3 2019
-19.5%
Tháng 4 2019
-19.9%
Tháng Năm 2019
0%
Tháng 6 2019
0.2%
Tháng 7 2019
-10.2%
Tháng 8 2019
-2%
Tháng 9 2019
rủi ro5
Tháng 10 2018
rủi ro6
Tháng 11 2018
rủi ro6
Tháng 12 2018
rủi ro7
Tháng 1 2019
rủi ro3
Tháng 2 2019
rủi ro3
Tháng 3 2019
rủi ro5
Tháng 4 2019
rủi ro6
Tháng Năm 2019
rủi ro3
Tháng 6 2019
rủi ro3
Tháng 7 2019
rủi ro3
Tháng 8 2019
rủi ro5
Tháng 9 2019
4
Tháng 10 2018
33
Tháng 11 2018
87
Tháng 12 2018
37
Tháng 1 2019
15
Tháng 2 2019
16
Tháng 3 2019
27
Tháng 4 2019
14
Tháng Năm 2019
13
Tháng 6 2019
12
Tháng 7 2019
10
Tháng 8 2019
10
Tháng 9 2019

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
149
giao dịch
75.2%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
68
giao dịch
75%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
40
giao dịch
65%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
12
giao dịch
41.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
6
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
3
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
3
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

283
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ