Chế độ demo

@Blue_pips

-81.78 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Pls if you want copy this acc follow this setting
1. Min equity 100 usd
2. Copy setting by proportion

Target range average 20% per month

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
831 ngày
Trong bảng xếp hạng
~2 000 USD
Tài sản cá nhân
~3 400 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
5
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
1.2%
Th 2 2020
1.3%
Th 3 2020
-51.5%
Th 4 2020
1.1%
Tháng 5 2020
6.2%
Th 6 2020
-2.5%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
-7.1%
Th 10 2020
5.8%
Th 11 2020
-32.2%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
rủi ro3
Th 2 2020
rủi ro2
Th 3 2020
rủi ro5
Th 4 2020
rủi ro6
Tháng 5 2020
rủi ro3
Th 6 2020
rủi ro2
Th 7 2020
rủi ro2
Th 8 2020
rủi ro2
Th 9 2020
rủi ro4
Th 10 2020
rủi ro2
Th 11 2020
rủi ro5
Th 12 2020
rủi ro7
Th 1 2021
10
Th 2 2020
9
Th 3 2020
8
Th 4 2020
8
Tháng 5 2020
7
Th 6 2020
7
Th 7 2020
6
Th 8 2020
6
Th 9 2020
6
Th 10 2020
5
Th 11 2020
5
Th 12 2020
5
Th 1 2021

Các công cụ phổ biến

XAGUSD
Spot Silver
50
giao dịch
62%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound to US Dollar
5
giao dịch
0%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
3
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

59
Tổng giá trị các giao dịch
89.8%
Kim loại
10.2%
Tiền tệ