Chế độ demo
SJ

@603309925

1128.91 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Tóm lược

Pháp
Quốc gia
1.517 ngày
Xếp hạng
~42 000 USD
Tài sản cá nhân
~700 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
3
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
2.2%
Tháng 9 2019
1.4%
Tháng 10 2019
0.1%
Tháng 11 2019
-4.6%
Tháng 12 2019
6.8%
Tháng 1 2020
2.2%
Tháng 2 2020
5.2%
Tháng 3 2020
72.9%
Tháng 4 2020
0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0%
Tháng 7 2020
0%
Tháng 8 2020
rủi ro2
Tháng 9 2019
rủi ro2
Tháng 10 2019
rủi ro4
Tháng 11 2019
rủi ro3
Tháng 12 2019
rủi ro2
Tháng 1 2020
rủi ro2
Tháng 2 2020
rủi ro2
Tháng 3 2020
rủi ro2
Tháng 4 2020
rủi ro2
Tháng Năm 2020
rủi ro2
Tháng 6 2020
rủi ro2
Tháng 7 2020
rủi ro6
Tháng 8 2020
28
Tháng 9 2019
29
Tháng 10 2019
28
Tháng 11 2019
24
Tháng 12 2019
21
Tháng 1 2020
22
Tháng 2 2020
23
Tháng 3 2020
21
Tháng 4 2020
15
Tháng Năm 2020
7
Tháng 6 2020
6
Tháng 7 2020
4
Tháng 8 2020

Các công cụ phổ biến

AUDUSD
Australian vs US Dollar
283
giao dịch
59.4%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
282
giao dịch
63.1%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
254
giao dịch
63%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
200
giao dịch
55%
Có lợi nhuận
AUDNZD
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
150
giao dịch
62.7%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
123
giao dịch
61.8%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
102
giao dịch
55.9%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
67
giao dịch
56.7%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

1461
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ