Chế độ demo
SJ

@hirasuzu

-99.97 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Tóm lược

Pháp
Quốc gia
1.778 ngày
Trong bảng xếp hạng
~33 000 USD
Tài sản cá nhân
~1 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
3
Số nhà giao dịch sao chép
9 rủi ro
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
10.24%
Th 10 2020
1.89%
Th 11 2020
-28.63%
Th 12 2020
-25.55%
Th 1 2021
-99.93%
Th 2 2021
2.86%
Th 3 2021
-91.67%
Th 4 2021
rủi ro2
Tháng 5 2020
rủi ro2
Th 6 2020
rủi ro2
Th 7 2020
rủi ro5
Th 8 2020
rủi ro2
Th 9 2020
rủi ro2
Th 10 2020
rủi ro3
Th 11 2020
rủi ro4
Th 12 2020
rủi ro7
Th 1 2021
rủi ro7
Th 2 2021
rủi ro8
Th 3 2021
rủi ro7
Th 4 2021
15
Tháng 5 2020
7
Th 6 2020
6
Th 7 2020
3
Th 8 2020
3
Th 9 2020
3
Th 10 2020
3
Th 11 2020
4
Th 12 2020
3
Th 1 2021
3
Th 2 2021
3
Th 3 2021
3
Th 4 2021

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
British Pound to US Dollar
2814
giao dịch
63.6%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
1394
giao dịch
64.8%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro to US Dollar
909
giao dịch
68%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
802
giao dịch
64.7%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro to British Pound
474
giao dịch
65.2%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

6393
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ