Chế độ demo
SJ

@603309925

239.61 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Tóm lược

Pháp
Quốc gia
1.354 ngày
Xếp hạng
~42 000 USD
Tài sản cá nhân
~2 400 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
24
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
5%
Tháng 3 2019
10.2%
Tháng 4 2019
19.5%
Tháng Năm 2019
14.2%
Tháng 6 2019
6.6%
Tháng 7 2019
0.9%
Tháng 8 2019
2.2%
Tháng 9 2019
1.4%
Tháng 10 2019
-50.8%
Tháng 11 2019
-4.6%
Tháng 12 2019
6.8%
Tháng 1 2020
1.9%
Tháng 2 2020
rủi ro2
Tháng 3 2019
rủi ro2
Tháng 4 2019
rủi ro6
Tháng Năm 2019
rủi ro7
Tháng 6 2019
rủi ro4
Tháng 7 2019
rủi ro8
Tháng 8 2019
rủi ro2
Tháng 9 2019
rủi ro2
Tháng 10 2019
rủi ro4
Tháng 11 2019
rủi ro3
Tháng 12 2019
rủi ro2
Tháng 1 2020
rủi ro2
Tháng 2 2020
23
Tháng 3 2019
26
Tháng 4 2019
21
Tháng Năm 2019
18
Tháng 6 2019
20
Tháng 7 2019
19
Tháng 8 2019
28
Tháng 9 2019
29
Tháng 10 2019
28
Tháng 11 2019
24
Tháng 12 2019
21
Tháng 1 2020
22
Tháng 2 2020

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
2325
giao dịch
58.6%
Có lợi nhuận
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
1581
giao dịch
57.6%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
1487
giao dịch
60.7%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
1437
giao dịch
60.5%
Có lợi nhuận
AUDNZD
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
1284
giao dịch
64.2%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
975
giao dịch
61%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
903
giao dịch
57.8%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
881
giao dịch
59%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
557
giao dịch
59.4%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
553
giao dịch
57.7%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

11983
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ