Chế độ demo
JL

@Diversia

20.52 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 35%

Tóm lược

Tây Ban Nha
Quốc gia
1.194 ngày
Xếp hạng
~1 500 USD
Tài sản cá nhân
~699 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
7
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
-4.2%
Tháng 6 2018
-15.5%
Tháng 7 2018
11.7%
Tháng 8 2018
-3.2%
Tháng 9 2018
-3.7%
Tháng 10 2018
14.7%
Tháng 11 2018
0.5%
Tháng 12 2018
-14.7%
Tháng 1 2019
-36.4%
Tháng 2 2019
24.7%
Tháng 3 2019
10%
Tháng 4 2019
-8.6%
Tháng Năm 2019
rủi ro4
Tháng 6 2018
rủi ro5
Tháng 7 2018
rủi ro6
Tháng 8 2018
rủi ro6
Tháng 9 2018
rủi ro6
Tháng 10 2018
rủi ro5
Tháng 11 2018
rủi ro5
Tháng 12 2018
rủi ro7
Tháng 1 2019
rủi ro7
Tháng 2 2019
rủi ro8
Tháng 3 2019
rủi ro6
Tháng 4 2019
rủi ro6
Tháng Năm 2019
8
Tháng 6 2018
8
Tháng 7 2018
8
Tháng 8 2018
8
Tháng 9 2018
8
Tháng 10 2018
7
Tháng 11 2018
7
Tháng 12 2018
7
Tháng 1 2019
7
Tháng 2 2019
7
Tháng 3 2019
7
Tháng 4 2019
7
Tháng Năm 2019

Các công cụ phổ biến

EURAUD
Euro vs Australian Dollar
176
giao dịch
51.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
169
giao dịch
55%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
154
giao dịch
61.7%
Có lợi nhuận
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
148
giao dịch
55.4%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
131
giao dịch
55%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
112
giao dịch
51.8%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
107
giao dịch
58.9%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
100
giao dịch
53%
Có lợi nhuận
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
66
giao dịch
57.6%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
56
giao dịch
57.1%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

1456
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ