Chế độ demo
JL

@Diversia

54.65 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 35%

Tóm lược

Tây Ban Nha
Quốc gia
1.633 ngày
Xếp hạng
~0 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
7
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
0%
Tháng 1 2020
0%
Tháng 2 2020
0%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0%
Tháng 7 2020
0%
Tháng 8 2020
rủi ro6
Tháng 9 2019
rủi ro5
Tháng 10 2019
rủi ro5
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro6
Tháng 1 2020
rủi ro6
Tháng 2 2020
rủi ro6
Tháng 3 2020
rủi ro6
Tháng 4 2020
rủi ro6
Tháng Năm 2020
rủi ro6
Tháng 6 2020
rủi ro6
Tháng 7 2020
rủi ro6
Tháng 8 2020
7
Tháng 9 2019
6
Tháng 10 2019
6
Tháng 11 2019
6
Tháng 12 2019
7
Tháng 1 2020
7
Tháng 2 2020
7
Tháng 3 2020
7
Tháng 4 2020
7
Tháng Năm 2020
7
Tháng 6 2020
7
Tháng 7 2020
7
Tháng 8 2020

Các công cụ phổ biến

EURAUD
Euro vs Australian Dollar
176
giao dịch
51.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
169
giao dịch
55%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
154
giao dịch
61.7%
Có lợi nhuận
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
148
giao dịch
55.4%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
135
giao dịch
54.8%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
116
giao dịch
52.6%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
112
giao dịch
51.8%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
107
giao dịch
58.9%
Có lợi nhuận
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
66
giao dịch
57.6%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
56
giao dịch
57.1%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

1476
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ