Chế độ demo

@Markus

224.35 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Minimum deposit is $6000 for copying in proportion, $8000 is recommended (for full proportional, without volume size rounding to 0.01 lot).

Tóm lược

Hàn Quốc
Quốc gia
1.160 ngày
Xếp hạng
~17 000 USD
Tài sản cá nhân
~1 500 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
275
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
0.3%
Tháng 10 2018
0.8%
Tháng 11 2018
0%
Tháng 12 2018
-7.8%
Tháng 1 2019
-6.5%
Tháng 2 2019
11.9%
Tháng 3 2019
-0.9%
Tháng 4 2019
-6.8%
Tháng Năm 2019
-2.4%
Tháng 6 2019
-7.2%
Tháng 7 2019
-37.5%
Tháng 8 2019
-26.9%
Tháng 9 2019
rủi ro2
Tháng 10 2018
rủi ro2
Tháng 11 2018
rủi ro2
Tháng 12 2018
rủi ro2
Tháng 1 2019
rủi ro3
Tháng 2 2019
rủi ro2
Tháng 3 2019
rủi ro2
Tháng 4 2019
rủi ro2
Tháng Năm 2019
rủi ro2
Tháng 6 2019
rủi ro3
Tháng 7 2019
rủi ro7
Tháng 8 2019
rủi ro4
Tháng 9 2019
238
Tháng 10 2018
247
Tháng 11 2018
237
Tháng 12 2018
242
Tháng 1 2019
236
Tháng 2 2019
240
Tháng 3 2019
255
Tháng 4 2019
265
Tháng Năm 2019
259
Tháng 6 2019
250
Tháng 7 2019
250
Tháng 8 2019
264
Tháng 9 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
1288
giao dịch
66.1%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
514
giao dịch
63.6%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
405
giao dịch
66.4%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
343
giao dịch
67.3%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
315
giao dịch
69.8%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
179
giao dịch
79.9%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
122
giao dịch
79.5%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
106
giao dịch
70.8%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
102
giao dịch
79.4%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
60
giao dịch
80%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

4057
Giao dịch, tổng
99%
Tiền tệ
0.7%
Đồng tiền Crypto
0.3%
Kim loại
0%
Dầu