Chế độ demo

@Markus

727.31 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Minimum deposit is $6000 for copying in proportion, $8000 is recommended (for full proportional, without volume size rounding to 0.01 lot).

Tóm lược

Hàn Quốc
Quốc gia
1.101 ngày
Xếp hạng
~34 000 USD
Tài sản cá nhân
~2 900 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
265
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
-6.2%
Tháng 8 2018
0.8%
Tháng 9 2018
0.3%
Tháng 10 2018
0.8%
Tháng 11 2018
0%
Tháng 12 2018
-7.8%
Tháng 1 2019
-6.5%
Tháng 2 2019
11.9%
Tháng 3 2019
-0.9%
Tháng 4 2019
-6.8%
Tháng Năm 2019
-2.4%
Tháng 6 2019
0.4%
Tháng 7 2019
rủi ro3
Tháng 8 2018
rủi ro2
Tháng 9 2018
rủi ro2
Tháng 10 2018
rủi ro2
Tháng 11 2018
rủi ro2
Tháng 12 2018
rủi ro2
Tháng 1 2019
rủi ro3
Tháng 2 2019
rủi ro2
Tháng 3 2019
rủi ro2
Tháng 4 2019
rủi ro2
Tháng Năm 2019
rủi ro2
Tháng 6 2019
rủi ro3
Tháng 7 2019
79
Tháng 8 2018
170
Tháng 9 2018
238
Tháng 10 2018
247
Tháng 11 2018
237
Tháng 12 2018
242
Tháng 1 2019
236
Tháng 2 2019
240
Tháng 3 2019
255
Tháng 4 2019
265
Tháng Năm 2019
259
Tháng 6 2019
252
Tháng 7 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
1261
giao dịch
65.8%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
504
giao dịch
64.1%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
294
giao dịch
65%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
294
giao dịch
69.4%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
240
giao dịch
71.3%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
146
giao dịch
82.9%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
102
giao dịch
81.4%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
89
giao dịch
71.9%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
86
giao dịch
76.7%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
53
giao dịch
77.4%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

3465
Giao dịch, tổng
99.1%
Tiền tệ
0.8%
Đồng tiền Crypto
0.1%
Kim loại
0%
Dầu