Chế độ demo

@Markus

768.81 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Minimum deposit is $6000 for copying in proportion, $8000 is recommended (for full proportional, without volume size rounding to 0.01 lot).

Tóm lược

Hàn Quốc
Quốc gia
1.044 ngày
Xếp hạng
~35 000 USD
Tài sản cá nhân
~3 000 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
270
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
46.6%
Tháng 6 2018
0.8%
Tháng 7 2018
-6.2%
Tháng 8 2018
0.8%
Tháng 9 2018
0.3%
Tháng 10 2018
0.8%
Tháng 11 2018
0%
Tháng 12 2018
-7.8%
Tháng 1 2019
-6.5%
Tháng 2 2019
11.9%
Tháng 3 2019
-0.9%
Tháng 4 2019
-4.5%
Tháng Năm 2019
rủi ro7
Tháng 6 2018
rủi ro4
Tháng 7 2018
rủi ro3
Tháng 8 2018
rủi ro2
Tháng 9 2018
rủi ro2
Tháng 10 2018
rủi ro2
Tháng 11 2018
rủi ro2
Tháng 12 2018
rủi ro2
Tháng 1 2019
rủi ro3
Tháng 2 2019
rủi ro2
Tháng 3 2019
rủi ro2
Tháng 4 2019
rủi ro2
Tháng Năm 2019
46
Tháng 6 2018
58
Tháng 7 2018
79
Tháng 8 2018
170
Tháng 9 2018
238
Tháng 10 2018
247
Tháng 11 2018
237
Tháng 12 2018
242
Tháng 1 2019
236
Tháng 2 2019
240
Tháng 3 2019
255
Tháng 4 2019
264
Tháng Năm 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
1086
giao dịch
64.1%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
496
giao dịch
64.5%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
294
giao dịch
69.4%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
279
giao dịch
63.4%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
116
giao dịch
86.2%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
102
giao dịch
74.5%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
84
giao dịch
76.2%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
64
giao dịch
75%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
51
giao dịch
45.1%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
45
giao dịch
71.1%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

2989
Giao dịch, tổng
98.9%
Tiền tệ
1%
Đồng tiền Crypto
0.1%
Kim loại
0%
Dầu