Chế độ demo

@WF_Trade

5016.67 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 40%

Tóm lược

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
Quốc gia
1.733 ngày
Xếp hạng
~75 000 USD
Tài sản cá nhân
~1 200 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
398
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
-13.4%
Tháng 9 2019
-10.8%
Tháng 10 2019
13.4%
Tháng 11 2019
-16.1%
Tháng 12 2019
40.5%
Tháng 1 2020
13%
Tháng 2 2020
33.1%
Tháng 3 2020
79.5%
Tháng 4 2020
-5.3%
Tháng Năm 2020
-8.4%
Tháng 6 2020
-12.6%
Tháng 7 2020
-4%
Tháng 8 2020
rủi ro3
Tháng 9 2019
rủi ro4
Tháng 10 2019
rủi ro5
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro5
Tháng 1 2020
rủi ro2
Tháng 2 2020
rủi ro3
Tháng 3 2020
rủi ro4
Tháng 4 2020
rủi ro3
Tháng Năm 2020
rủi ro4
Tháng 6 2020
rủi ro2
Tháng 7 2020
rủi ro3
Tháng 8 2020
354
Tháng 9 2019
344
Tháng 10 2019
343
Tháng 11 2019
341
Tháng 12 2019
374
Tháng 1 2020
401
Tháng 2 2020
416
Tháng 3 2020
411
Tháng 4 2020
443
Tháng Năm 2020
405
Tháng 6 2020
387
Tháng 7 2020
400
Tháng 8 2020

Các công cụ phổ biến

USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
3895
giao dịch
73%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
2551
giao dịch
73.9%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
375
giao dịch
65.3%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
336
giao dịch
60.4%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
248
giao dịch
56.5%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
245
giao dịch
59.2%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
244
giao dịch
54.5%
Có lợi nhuận
AUDNZD
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
216
giao dịch
65.7%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
142
giao dịch
64.8%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
137
giao dịch
70.8%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

9103
Giao dịch, tổng
98%
Tiền tệ
1.6%
Kim loại
0.3%
Cổ phiếu
0.1%
Chỉ số chứng khoán
0%
Dầu