Chế độ demo

@Kudji

56.11 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 40%

Daytrading, low risks, low drawdown.

Tóm lược

Ấn Độ
Quốc gia
1.467 ngày
Xếp hạng
~3 600 USD
Tài sản cá nhân
~350 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
88
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
1.2%
Tháng 10 2018
3.2%
Tháng 11 2018
0.6%
Tháng 12 2018
-36.7%
Tháng 1 2019
10.7%
Tháng 2 2019
-14.8%
Tháng 3 2019
-5.1%
Tháng 4 2019
-20.9%
Tháng Năm 2019
0.2%
Tháng 6 2019
-31%
Tháng 7 2019
-34.2%
Tháng 8 2019
94.5%
Tháng 9 2019
rủi ro2
Tháng 10 2018
rủi ro2
Tháng 11 2018
rủi ro3
Tháng 12 2018
rủi ro5
Tháng 1 2019
rủi ro7
Tháng 2 2019
rủi ro3
Tháng 3 2019
rủi ro2
Tháng 4 2019
rủi ro3
Tháng Năm 2019
rủi ro4
Tháng 6 2019
rủi ro3
Tháng 7 2019
rủi ro6
Tháng 8 2019
rủi ro6
Tháng 9 2019
79
Tháng 10 2018
84
Tháng 11 2018
90
Tháng 12 2018
92
Tháng 1 2019
90
Tháng 2 2019
90
Tháng 3 2019
89
Tháng 4 2019
89
Tháng Năm 2019
86
Tháng 6 2019
83
Tháng 7 2019
80
Tháng 8 2019
82
Tháng 9 2019

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
1189
giao dịch
68.4%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
385
giao dịch
62.9%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
307
giao dịch
68.7%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
121
giao dịch
74.4%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
103
giao dịch
69.9%
Có lợi nhuận
XAUUSD
Spot Gold
101
giao dịch
56.4%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
96
giao dịch
63.5%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
65
giao dịch
50.8%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
51
giao dịch
76.5%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
29
giao dịch
72.4%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

2670
Giao dịch, tổng
95.4%
Tiền tệ
3.8%
Kim loại
0.8%
Đồng tiền Crypto
0%
Dầu