Chế độ demo

@Kudji

2239.41 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 40%

Daytrading, low risks, low drawdown.

Tóm lược

Ấn Độ
Quốc gia
1.800 ngày
Xếp hạng
~4 600 USD
Tài sản cá nhân
~460 000 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
107
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
61.4%
Tháng 9 2019
67.2%
Tháng 10 2019
13.3%
Tháng 11 2019
-30%
Tháng 12 2019
39.9%
Tháng 1 2020
-0%
Tháng 2 2020
2.1%
Tháng 3 2020
96.2%
Tháng 4 2020
0.1%
Tháng Năm 2020
0.1%
Tháng 6 2020
-18.6%
Tháng 7 2020
-1.1%
Tháng 8 2020
rủi ro6
Tháng 9 2019
rủi ro5
Tháng 10 2019
rủi ro5
Tháng 11 2019
rủi ro4
Tháng 12 2019
rủi ro5
Tháng 1 2020
rủi ro3
Tháng 2 2020
rủi ro2
Tháng 3 2020
rủi ro2
Tháng 4 2020
rủi ro2
Tháng Năm 2020
rủi ro2
Tháng 6 2020
rủi ro3
Tháng 7 2020
rủi ro4
Tháng 8 2020
82
Tháng 9 2019
82
Tháng 10 2019
84
Tháng 11 2019
82
Tháng 12 2019
89
Tháng 1 2020
93
Tháng 2 2020
92
Tháng 3 2020
92
Tháng 4 2020
110
Tháng Năm 2020
117
Tháng 6 2020
117
Tháng 7 2020
109
Tháng 8 2020

Các công cụ phổ biến

GBPNZD
Great Britan Pound vs New Zealand Dollar
18
giao dịch
55.6%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
16
giao dịch
62.5%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
11
giao dịch
72.7%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
5
giao dịch
60%
Có lợi nhuận
GBPJPY
Great Britan vs Japanese Yen
4
giao dịch
25%
Có lợi nhuận
USDZAR
US Dollar vs South Africa Rand
4
giao dịch
25%
Có lợi nhuận
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
4
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURHKD
Euro vs Hong Kong Dollar
4
giao dịch
25%
Có lợi nhuận
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
3
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
3
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

102
Giao dịch, tổng
98%
Tiền tệ
1%
Kim loại
1%
Chỉ số chứng khoán