Chế độ demo

@MatryoshkaDoll

-82.31 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

Hi, to copy my trade, I would highly suggest minimum $1000 and set proportional to my fund. Less than that please pm me for advise. This is to make sure your entries are all at low risk. Thank you

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
933 ngày
Trong bảng xếp hạng
~4 100 USD
Tài sản cá nhân
~7 700 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
5
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
-76.46%
Th 4 2020
9.73%
Tháng 5 2020
11.83%
Th 6 2020
-9.93%
Th 7 2020
-12%
Th 8 2020
15.24%
Th 9 2020
-0.17%
Th 10 2020
-7.85%
Th 11 2020
-11.63%
Th 12 2020
1.92%
Th 1 2021
-5.69%
Th 2 2021
-4.64%
Th 3 2021
rủi ro7
Th 4 2020
rủi ro6
Tháng 5 2020
rủi ro3
Th 6 2020
rủi ro3
Th 7 2020
rủi ro3
Th 8 2020
rủi ro3
Th 9 2020
rủi ro3
Th 10 2020
rủi ro2
Th 11 2020
rủi ro3
Th 12 2020
rủi ro3
Th 1 2021
rủi ro2
Th 2 2021
rủi ro3
Th 3 2021
6
Th 4 2020
6
Tháng 5 2020
6
Th 6 2020
5
Th 7 2020
5
Th 8 2020
5
Th 9 2020
5
Th 10 2020
5
Th 11 2020
5
Th 12 2020
5
Th 1 2021
5
Th 2 2021
5
Th 3 2021

Các công cụ phổ biến

USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
77
giao dịch
94.8%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro to US Dollar
57
giao dịch
98.2%
Có lợi nhuận
EURJPY
Euro to Japanese Yen
35
giao dịch
94.3%
Có lợi nhuận
AUDJPY
Australian Dollar to Japanese Yen
18
giao dịch
94.4%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
15
giao dịch
93.3%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
2
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

204
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ