Chế độ demo
gt

@tihon

grigorenko tihon

-100.00 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 12%

no more Tesla

Tóm lược

Nga
Quốc gia
650 ngày
Xếp hạng
~2 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
63.8%
Tháng 8 2019
0.2%
Tháng 9 2019
6.6%
Tháng 10 2019
25.1%
Tháng 11 2019
-31.5%
Tháng 12 2019
-1.7%
Tháng 1 2020
-5.3%
Tháng 2 2020
-100%
Tháng 3 2020
-100%
Tháng 4 2020
0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0%
Tháng 7 2020
rủi ro8
Tháng 8 2019
rủi ro6
Tháng 9 2019
rủi ro8
Tháng 10 2019
rủi ro8
Tháng 11 2019
rủi ro5
Tháng 12 2019
rủi ro9
Tháng 1 2020
rủi ro10
Tháng 2 2020
rủi ro9
Tháng 3 2020
rủi ro6
Tháng 4 2020
rủi ro2
Tháng Năm 2020
rủi ro2
Tháng 6 2020
rủi ro2
Tháng 7 2020
11
Tháng 8 2019
20
Tháng 9 2019
19
Tháng 10 2019
19
Tháng 11 2019
22
Tháng 12 2019
33
Tháng 1 2020
26
Tháng 2 2020
19
Tháng 3 2020
14
Tháng 4 2020
8
Tháng Năm 2020
0
Tháng 6 2020
0
Tháng 7 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
262
giao dịch
95%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
213
giao dịch
92.5%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
74
giao dịch
97.3%
Có lợi nhuận
BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
63
giao dịch
98.4%
Có lợi nhuận
USDRUB
US Dollar vs Russian Ruble
46
giao dịch
84.8%
Có lợi nhuận
#TSLA
Tesla
12
giao dịch
58.3%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

670
Giao dịch, tổng
88.8%
Tiền tệ
9.4%
Đồng tiền Crypto
1.8%
Cổ phiếu