Chế độ demo

@ubonboy

-99.94 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Close system

Tóm lược

Thái Lan
Quốc gia
1.019 ngày
Xếp hạng
~9 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
-19.1%
Tháng 12 2018
28%
Tháng 1 2019
-1.7%
Tháng 2 2019
7.4%
Tháng 3 2019
-5.1%
Tháng 4 2019
-40.1%
Tháng Năm 2019
8.4%
Tháng 6 2019
-33.7%
Tháng 7 2019
-97.7%
Tháng 8 2019
0.4%
Tháng 9 2019
0.2%
Tháng 10 2019
-97.2%
Tháng 11 2019
rủi ro4
Tháng 12 2018
rủi ro5
Tháng 1 2019
rủi ro4
Tháng 2 2019
rủi ro3
Tháng 3 2019
rủi ro3
Tháng 4 2019
rủi ro4
Tháng Năm 2019
rủi ro7
Tháng 6 2019
rủi ro6
Tháng 7 2019
rủi ro8
Tháng 8 2019
rủi ro3
Tháng 9 2019
rủi ro2
Tháng 10 2019
rủi ro3
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2018
0
Tháng 1 2019
0
Tháng 2 2019
0
Tháng 3 2019
0
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2019
0
Tháng 6 2019
0
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019

Các công cụ phổ biến

USCrude
WTI CRUDE Oil
67
giao dịch
77.6%
Có lợi nhuận
AUDCHF
Australian Dollar vs Swiss Franc
66
giao dịch
86.4%
Có lợi nhuận
AUDJPY
Australian Dollar vs Japanise Yen
56
giao dịch
85.7%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro vs Great Britan
54
giao dịch
88.9%
Có lợi nhuận
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
38
giao dịch
94.7%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro vs US Dollar
29
giao dịch
72.4%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian vs US Dollar
28
giao dịch
92.9%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
21
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
17
giao dịch
94.1%
Có lợi nhuận
EURAUD
Euro vs Australian Dollar
16
giao dịch
81.3%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

472
Giao dịch, tổng
83%
Tiền tệ
14.2%
Dầu
1.5%
Kim loại
1.1%
Chỉ số chứng khoán
0.2%
Đồng tiền Crypto