Chế độ demo

@ubonboy

-100.00 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 20%

Close system

Tóm lược

Thái Lan
Quốc gia
179 ngày
Xếp hạng
~1 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
-63.5%
Tháng 1 2020
-99.1%
Tháng 2 2020
0%
Tháng 3 2020
0%
Tháng 4 2020
0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0%
Tháng 7 2020
rủi ro0
Tháng 8 2019
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2019
rủi ro0
Tháng 12 2019
rủi ro6
Tháng 1 2020
rủi ro8
Tháng 2 2020
rủi ro10
Tháng 3 2020
rủi ro6
Tháng 4 2020
rủi ro4
Tháng Năm 2020
rủi ro3
Tháng 6 2020
rủi ro3
Tháng 7 2020
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2020
0
Tháng 4 2020
0
Tháng Năm 2020
0
Tháng 6 2020
0
Tháng 7 2020

Các công cụ phổ biến

AUDCHF
Australian Dollar vs Swiss Franc
13
giao dịch
46.2%
Có lợi nhuận
UKBrent
Brent Crude Oil
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURCAD
Euro vs Canadian Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

15
Giao dịch, tổng
93.3%
Tiền tệ
6.7%
Dầu