Chế độ demo

@Signed

-77.43 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Nga
Quốc gia
1.076 ngày
Trong bảng xếp hạng
~7 900 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0.09%
Th 7 2020
-0.04%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0.22%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
-1.12%
Th 2 2021
-5.4%
Th 3 2021
3.87%
Th 4 2021
rủi ro5
Tháng 5 2020
rủi ro1
Th 6 2020
rủi ro1
Th 7 2020
rủi ro1
Th 8 2020
rủi ro1
Th 9 2020
rủi ro1
Th 10 2020
rủi ro1
Th 11 2020
rủi ro1
Th 12 2020
rủi ro1
Th 1 2021
rủi ro2
Th 2 2021
rủi ro2
Th 3 2021
rủi ro2
Th 4 2021
1
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro to US Dollar
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

1
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ