Chế độ demo
LV

@chithien12

LE Van Thien

84.67 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
66 ngày
Trong bảng xếp hạng
~96 000 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
0%
Th 2 2021
29.56%
Th 3 2021
20.99%
Th 4 2021
17.81%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2021
rủi ro5
Th 3 2021
rủi ro6
Th 4 2021
rủi ro5
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
103
giao dịch
91.3%
Có lợi nhuận
EURUSDm
Euro to US Dollar
4
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

107
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ