Chế độ demo

@EAEGroupNo1

-16.42 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
91 ngày
Trong bảng xếp hạng
~18 000 USD
Tài sản cá nhân
~2 700 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
1
Số nhà giao dịch sao chép
8 rủi ro
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
27.69%
Th 12 2020
7.42%
Th 1 2021
-20.34%
Th 2 2021
-23.26%
Th 3 2021
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro5
Th 12 2020
rủi ro7
Th 1 2021
rủi ro5
Th 2 2021
rủi ro8
Th 3 2021
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
1
Th 2 2021
1
Th 3 2021

Các công cụ phổ biến

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
2314
giao dịch
64.1%
Có lợi nhuận
XAUUSDm
Spot Gold
2294
giao dịch
64.1%
Có lợi nhuận
EURUSDm
Euro to US Dollar
362
giao dịch
63.3%
Có lợi nhuận
AUDNZDm
Australian Dollar to New Zealand Dollar
148
giao dịch
68.2%
Có lợi nhuận
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
73
giao dịch
52.1%
Có lợi nhuận
NZDJPYm
New Zealand Dollar to Japanese Yen
35
giao dịch
60%
Có lợi nhuận
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
13
giao dịch
53.8%
Có lợi nhuận
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
12
giao dịch
58.3%
Có lợi nhuận
BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
10
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
NZDCADm
New Zealand Dollar to Canadian Dollar
6
giao dịch
33.3%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

5310
Tổng giá trị các giao dịch
56.6%
Tiền tệ
43.2%
Kim loại
0.2%
Tiền điện tử