Chế độ demo

@EAEGroupNo1

13.25 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
151 ngày
Trong bảng xếp hạng
~25 000 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
27.69%
Th 12 2020
7.42%
Th 1 2021
-20.34%
Th 2 2021
-33.6%
Th 3 2021
58.99%
Th 4 2021
-1.82%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro4
Th 12 2020
rủi ro6
Th 1 2021
rủi ro5
Th 2 2021
rủi ro8
Th 3 2021
rủi ro6
Th 4 2021
rủi ro4
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
1
Th 2 2021
1
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
2321
giao dịch
64.2%
Có lợi nhuận
XAUUSDm
Spot Gold
2294
giao dịch
64.1%
Có lợi nhuận
EURUSDm
Euro to US Dollar
398
giao dịch
63.6%
Có lợi nhuận
AUDNZDm
Australian Dollar to New Zealand Dollar
174
giao dịch
67.2%
Có lợi nhuận
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
83
giao dịch
54.2%
Có lợi nhuận
NZDJPYm
New Zealand Dollar to Japanese Yen
35
giao dịch
60%
Có lợi nhuận
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
16
giao dịch
75%
Có lợi nhuận
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
13
giao dịch
53.8%
Có lợi nhuận
BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
10
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
9
giao dịch
44.4%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

5399
Tổng giá trị các giao dịch
57.3%
Tiền tệ
42.5%
Kim loại
0.2%
Tiền điện tử