Chế độ demo

@TONYFX2020

NGUYEN NGOC ANH

31.39 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
151 ngày
Trong bảng xếp hạng
~21 000 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0.24%
Th 12 2020
5.74%
Th 1 2021
6.25%
Th 2 2021
11.53%
Th 3 2021
3.36%
Th 4 2021
1.22%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro0
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2021
rủi ro4
Th 3 2021
rủi ro4
Th 4 2021
rủi ro4
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021
0
Th 2 2021
0
Th 3 2021
0
Th 4 2021
0
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

EURUSDm
Euro to US Dollar
277
giao dịch
61%
Có lợi nhuận
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

278
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ