Chế độ demo
FO

@FelixOrtua

-14.46 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 18%

Consistent and Reliable
1:1000
Minimum: 500 USD
Copy - Proportionate to Funds

Tóm lược

Philippines
Quốc gia
95 ngày
Trong bảng xếp hạng
~12 000 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
8 rủi ro
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
29.9%
Th 9 2020
3.4%
Th 10 2020
3.2%
Th 11 2020
-44.2%
Th 12 2020
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro5
Th 10 2020
rủi ro4
Th 11 2020
rủi ro4
Th 12 2020
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro to US Dollar
366
giao dịch
74.3%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

366
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ