Chế độ demo
FO

@FelixOrtua

105.72 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 18%

Consistent and Reliable
1:1000
Minimum: 500 USD
Copy - Proportionate to Funds

Tóm lược

Philippines
Quốc gia
143 ngày
Trong bảng xếp hạng
~21 000 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
0%
Th 8 2020
42.1%
Th 9 2020
3.3%
Th 10 2020
3.2%
Th 11 2020
23.4%
Th 12 2020
7.2%
Th 1 2021
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro0
Th 8 2020
rủi ro0
Th 9 2020
rủi ro5
Th 10 2020
rủi ro3
Th 11 2020
rủi ro8
Th 12 2020
rủi ro5
Th 1 2021
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro to US Dollar
555
giao dịch
75.9%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

555
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ