Chế độ demo

@KEYMEN

44.87 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

Chúng tôi, Đội ngũ ưu tú gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh tiền tệ, trợ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền bền vững.

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
77 ngày
Trong bảng xếp hạng
~23 000 USD
Tài sản cá nhân
~150 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
6
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
0%
Th 11 2019
0%
Th 12 2019
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
19%
Th 8 2020
9.8%
Th 9 2020
3%
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2019
rủi ro0
Th 12 2019
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro6
Th 8 2020
rủi ro4
Th 9 2020
rủi ro3
Th 10 2020
0
Th 11 2019
0
Th 12 2019
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
2
Th 8 2020
6
Th 9 2020
7
Th 10 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSD.
Euro vs US Dollar
2124
giao dịch
65.7%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

2124
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ