Chế độ demo

@KEYMEN

365.58 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

PROFESSIONAL TEAM

* We! Composed of technology professionals, financial planners and analysts who generate sustainable profits.

* Profit 250% - 300% per year

* Minimum capital amount to 10000$ copy KEYMEN.
* Minimum capital amount to 200$ copy KEYMENCEN

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
282 ngày
Trong bảng xếp hạng
~30 000 USD
Tài sản cá nhân
~730 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
136
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 6 2020
0%
Th 7 2020
18.46%
Th 8 2020
16.02%
Th 9 2020
17.53%
Th 10 2020
21.76%
Th 11 2020
15.77%
Th 12 2020
38.92%
Th 1 2021
9.41%
Th 2 2021
18.17%
Th 3 2021
1.55%
Th 4 2021
12.11%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro0
Th 7 2020
rủi ro6
Th 8 2020
rủi ro4
Th 9 2020
rủi ro4
Th 10 2020
rủi ro4
Th 11 2020
rủi ro4
Th 12 2020
rủi ro5
Th 1 2021
rủi ro3
Th 2 2021
rủi ro5
Th 3 2021
rủi ro3
Th 4 2021
rủi ro3
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
2
Th 8 2020
6
Th 9 2020
8
Th 10 2020
16
Th 11 2020
43
Th 12 2020
50
Th 1 2021
55
Th 2 2021
70
Th 3 2021
109
Th 4 2021
131
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

EURUSD.
Euro to US Dollar
7026
giao dịch
61.4%
Có lợi nhuận
XAUUSD.
Spot Gold
8
giao dịch
87.5%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

7034
Tổng giá trị các giao dịch
99.9%
Tiền tệ
0.1%
Kim loại