Chế độ demo
NR

@NTW2

Nitiwat Rungseetanachaipat 1

-100.00 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 50%

Tóm lược

Thái Lan
Quốc gia
136 ngày
Trong bảng xếp hạng
~1 USD
Tài sản cá nhân
~1 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
5
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 12 2019
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
0%
Th 6 2020
9.6%
Th 7 2020
2.6%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
rủi ro0
Th 12 2019
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro6
Th 7 2020
rủi ro8
Th 8 2020
rủi ro9
Th 9 2020
rủi ro6
Th 10 2020
rủi ro3
Th 11 2020
0
Th 12 2019
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
4
Th 7 2020
9
Th 8 2020
7
Th 9 2020
5
Th 10 2020
6
Th 11 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSD_S
Euro to US Dollar
3455
giao dịch
77.3%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

3455
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ