Chế độ demo
ms

@demaq

12033.21 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

trend lines....not classic

Tóm lược

Iran
Quốc gia
310 ngày
Trong bảng xếp hạng
~1 300 USD
Tài sản cá nhân
~29 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
232
Số nhà giao dịch sao chép
5 rủi ro
0%
Th 6 2020
2300.96%
Th 7 2020
28.27%
Th 8 2020
10.98%
Th 9 2020
15.98%
Th 10 2020
11.96%
Th 11 2020
29.08%
Th 12 2020
14.22%
Th 1 2021
21.22%
Th 2 2021
-49.43%
Th 3 2021
146.4%
Th 4 2021
22.76%
Tháng 5 2021
rủi ro0
Th 6 2020
rủi ro3
Th 7 2020
rủi ro6
Th 8 2020
rủi ro3
Th 9 2020
rủi ro4
Th 10 2020
rủi ro3
Th 11 2020
rủi ro6
Th 12 2020
rủi ro3
Th 1 2021
rủi ro4
Th 2 2021
rủi ro6
Th 3 2021
rủi ro10
Th 4 2021
rủi ro5
Tháng 5 2021
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
2
Th 8 2020
12
Th 9 2020
18
Th 10 2020
51
Th 11 2020
68
Th 12 2020
213
Th 1 2021
371
Th 2 2021
393
Th 3 2021
243
Th 4 2021
244
Tháng 5 2021

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro to US Dollar
808
giao dịch
75.1%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

808
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ