Chế độ demo

@SFT

281.50 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

SMART FINANCIAL TRADING (SFT)
=============================
• TARGET PROFIT "5-15 % WEEKLY"

MID RISK SETTING
--------------------------------
• $200 USD (0.01)
• $400 (0.02), $600 (0.03), $800 USD (0.04) and So On
• MAX LOSS SETTING 50% FROM YOUR CAPITAL
$200USD SET $100
$400USD SET $200 and So On

COPY BELOW $100 = STOP TRADE

https://www.myfxbook.com/members/DuanFX
https://www.facebook.com/DuanFX

Contact :
--------------
https://wassap.my/601110108387/SayaNakCopyTradeSFT

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
118 ngày
Trong bảng xếp hạng
~369 USD
Tài sản cá nhân
~7 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
69
Số nhà giao dịch sao chép
8 rủi ro
0%
Th 11 2019
0%
Th 12 2019
0%
Th 1 2020
0%
Th 2 2020
0%
Th 3 2020
0%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
41.5%
Th 6 2020
16.9%
Th 7 2020
0.3%
Th 8 2020
8.3%
Th 9 2020
13.4%
Th 10 2020
rủi ro0
Th 11 2019
rủi ro0
Th 12 2019
rủi ro0
Th 1 2020
rủi ro0
Th 2 2020
rủi ro0
Th 3 2020
rủi ro0
Th 4 2020
rủi ro0
Tháng 5 2020
rủi ro6
Th 6 2020
rủi ro6
Th 7 2020
rủi ro6
Th 8 2020
rủi ro8
Th 9 2020
rủi ro7
Th 10 2020
0
Th 11 2019
0
Th 12 2019
0
Th 1 2020
0
Th 2 2020
0
Th 3 2020
0
Th 4 2020
0
Tháng 5 2020
1
Th 6 2020
8
Th 7 2020
95
Th 8 2020
90
Th 9 2020
68
Th 10 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
568
giao dịch
90%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

568
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ