Chế độ demo
BTCUSD
6505.03
Báo giá
-10.82%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
309.19
Báo giá
-38.49%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
58.99
Báo giá
-33.61%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.34496
Báo giá
-32.35%
Thay đổi (1 m)
BCHUSD
581.32
Báo giá
-31.10%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
3.1837
Báo giá
61.58%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
100.59
Báo giá
-29.60%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00905
Báo giá
-25.33%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
146.38
Báo giá
-27.56%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.04750
Báo giá
-30.40%
Thay đổi (1 m)
BCHBTC
0.08939
Báo giá
-22.49%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01543
Báo giá
-21.24%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
19.69
Báo giá
-50.21%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.02244
Báo giá
-18.58%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.5261
Báo giá
-53.83%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.6131
Báo giá
-45.46%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.7297
Báo giá
-30.70%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
5.3753
Báo giá
-39.07%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
4.2311
Báo giá
-46.31%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00301
Báo giá
-44.16%
Thay đổi (1 m)
XBTUSD
6505.03
Báo giá
-11.68%
Thay đổi (1 m)