Demo mode

@thuha1998

Truong thi thu ha

14.76 %
profitability
Commission fees 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

Summary

Vietnam
Country
147 days
In ranking
~1 USD
Personal assets
~0 USD
Copy traders’ assets
0
Number of copy traders
4 risk
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Oct 2020
0%
Nov 2020
0%
Dec 2020
17%
Jan 2021
9.78%
Feb 2021
4.79%
Mar 2021
2.32%
Apr 2021
0%
May 2021
-16.67%
Jun 2021
risk0
Jul 2020
risk0
Aug 2020
risk0
Sep 2020
risk0
Oct 2020
risk0
Nov 2020
risk0
Dec 2020
risk4
Jan 2021
risk6
Feb 2021
risk5
Mar 2021
risk3
Apr 2021
risk3
May 2021
risk4
Jun 2021
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Oct 2020
0
Nov 2020
0
Dec 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021
0
Mar 2021
0
Apr 2021
0
May 2021
0
Jun 2021