Demo mode

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
profitability
Commission fees 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Summary

Vietnam
Country
180 days
In ranking
~3 200 USD
Personal assets
~0 USD
Copy traders’ assets
0
Number of copy traders
3 risk
0%
Apr 2020
0%
May 2020
0%
Jun 2020
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Oct 2020
0%
Nov 2020
0%
Dec 2020
0%
Jan 2021
0%
Feb 2021
0%
Mar 2021
risk0
Apr 2020
risk0
May 2020
risk0
Jun 2020
risk0
Jul 2020
risk0
Aug 2020
risk0
Sep 2020
risk0
Oct 2020
risk1
Nov 2020
risk3
Dec 2020
risk3
Jan 2021
risk3
Feb 2021
risk3
Mar 2021
0
Apr 2020
0
May 2020
0
Jun 2020
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Oct 2020
0
Nov 2020
0
Dec 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021
0
Mar 2021