Demo mode

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-98.42 %
profitability
Commission fees 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Summary

Vietnam
Country
327 days
In ranking
~51 USD
Personal assets
~0 USD
Copy traders’ assets
0
Number of copy traders
3 risk
0%
Sep 2020
0%
Oct 2020
0%
Nov 2020
0%
Dec 2020
0%
Jan 2021
0%
Feb 2021
0%
Mar 2021
30.3%
Apr 2021
-98.41%
May 2021
-23.67%
Jun 2021
0%
Jul 2021
0%
Aug 2021
risk0
Sep 2020
risk0
Oct 2020
risk1
Nov 2020
risk3
Dec 2020
risk3
Jan 2021
risk3
Feb 2021
risk3
Mar 2021
risk4
Apr 2021
risk8
May 2021
risk9
Jun 2021
risk5
Jul 2021
risk3
Aug 2021
0
Sep 2020
0
Oct 2020
0
Nov 2020
0
Dec 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021
0
Mar 2021
0
Apr 2021
0
May 2021
0
Jun 2021
0
Jul 2021
0
Aug 2021

Popular tools

XAUUSD.
Spot Gold
29
trades
89.7%
Profitable

Portfolio composition

29
Trades, total
100%
Metals