Demo mode

@TONYFX2020

NGUYEN NGOC ANH

38.28 %
profitability
Commission fees 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Summary

Vietnam
Country
194 days
In ranking
~22 000 USD
Personal assets
~0 USD
Copy traders’ assets
0
Number of copy traders
7 risk
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Oct 2020
0%
Nov 2020
0.24%
Dec 2020
5.74%
Jan 2021
6.25%
Feb 2021
11.53%
Mar 2021
3.36%
Apr 2021
4.98%
May 2021
1.48%
Jun 2021
risk0
Jul 2020
risk0
Aug 2020
risk0
Sep 2020
risk0
Oct 2020
risk0
Nov 2020
risk0
Dec 2020
risk0
Jan 2021
risk0
Feb 2021
risk5
Mar 2021
risk4
Apr 2021
risk3
May 2021
risk3
Jun 2021
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Oct 2020
0
Nov 2020
0
Dec 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021
0
Mar 2021
0
Apr 2021
0
May 2021
0
Jun 2021

Popular tools

EURUSDm
Euro to US Dollar
395
trades
60%
Profitable
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1
trade
0%
Profitable

Portfolio composition

396
Trades, total
100%
Currencies