Demo mode

@TONYFX2020

67.45 %
profitability
Commission fees 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Summary

Vietnam
Country
319 days
In ranking
~24 000 USD
Personal assets
~0 USD
Copy traders’ assets
0
Number of copy traders
4 risk
0%
Nov 2020
0.24%
Dec 2020
5.74%
Jan 2021
6.25%
Feb 2021
11.53%
Mar 2021
3.36%
Apr 2021
4.98%
May 2021
2.29%
Jun 2021
3.01%
Jul 2021
6.37%
Aug 2021
7.54%
Sep 2021
1.95%
Oct 2021
risk0
Nov 2020
risk0
Dec 2020
risk0
Jan 2021
risk0
Feb 2021
risk4
Mar 2021
risk4
Apr 2021
risk3
May 2021
risk5
Jun 2021
risk3
Jul 2021
risk3
Aug 2021
risk3
Sep 2021
risk4
Oct 2021
0
Nov 2020
0
Dec 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021
0
Mar 2021
0
Apr 2021
0
May 2021
0
Jun 2021
0
Jul 2021
0
Aug 2021
0
Sep 2021
0
Oct 2021

Popular tools

EURUSDm
Euro to US Dollar
256
trades
66%
Profitable
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
185
trades
69.2%
Profitable
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
86
trades
40.7%
Profitable
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
9
trades
55.6%
Profitable

Portfolio composition

536
Trades, total
100%
Currencies