Demo mode

@HiHiFX

TRAN HOANG HUY

78.92 %
profitability
Commission fees 20%

1.Robot trade theo 3 chỉ số
Rsi
FiBonaci
range
2. Vui lòng copy theo % khối lượng, không copy theo tỉ lệ quỹ của tôi.
3.Quản lý vốn an toàn, Chuyên gia quản lý CNTT 24/24
4.Hotline chuyên viên kỹ thuật: 0938546831 - Huy, 0976784711 - Triều, 0932540202 - Ngân

Summary

Vietnam
Country
253 days
In ranking
~1 200 USD
Personal assets
~47 000 USD
Copy traders’ assets
36
Number of copy traders
4 risk
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
13.72%
Oct 2020
6.27%
Nov 2020
-3%
Dec 2020
20.29%
Jan 2021
-6.18%
Feb 2021
7.91%
Mar 2021
4.73%
Apr 2021
12.22%
May 2021
6.62%
Jun 2021
risk0
Jul 2020
risk0
Aug 2020
risk0
Sep 2020
risk2
Oct 2020
risk7
Nov 2020
risk7
Dec 2020
risk7
Jan 2021
risk6
Feb 2021
risk7
Mar 2021
risk5
Apr 2021
risk7
May 2021
risk5
Jun 2021
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Oct 2020
0
Nov 2020
0
Dec 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021
0
Mar 2021
4
Apr 2021
19
May 2021
31
Jun 2021

Popular tools

GBPUSD_m
British Pound to US Dollar
656
trades
74.4%
Profitable

Portfolio composition

656
Trades, total
100%