Demo mode

@EA_ViP_Gold_2020

-99.99 %
profitability
Commission fees 30%

Chiến lược giao dịch của EA ViP Gold 2020:
Heade lệnh 2 vòng mỗi vòng 8 lệnh. Khóa lệnh trạng thái ở vòng 3 với mức âm trạng thái - 8 -10% tài khoản. Rủi do cao nhất là cắt lỗ dưới 15% tài khoản nếu quá trình xử lý lệnh khóa trạng thái không thành công.
Điều kiện tài khoản trên 3000 usd sẽ chạy đúng thông số Taget ở trên.
Với tài khoản nhỏ hơn 3000 usd mức độ rủi do cao hơn thông số taget trên theo tỷ lệ số vốn.

Summary

Vietnam
Country
422 days
In ranking
~1 USD
Personal assets
~0 USD
Copy traders’ assets
0
Number of copy traders
2 risk
11.2%
Nov 2020
28.74%
Dec 2020
-18.67%
Jan 2021
-99.28%
Feb 2021
4.32%
Mar 2021
7.25%
Apr 2021
17.87%
May 2021
-100%
Jun 2021
0%
Jul 2021
0%
Aug 2021
0%
Sep 2021
0%
Oct 2021
risk4
Nov 2020
risk6
Dec 2020
risk6
Jan 2021
risk6
Feb 2021
risk9
Mar 2021
risk4
Apr 2021
risk4
May 2021
risk6
Jun 2021
risk3
Jul 2021
risk2
Aug 2021
risk2
Sep 2021
risk2
Oct 2021
0
Nov 2020
0
Dec 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021
0
Mar 2021
0
Apr 2021
0
May 2021
0
Jun 2021
0
Jul 2021
0
Aug 2021
0
Sep 2021
0
Oct 2021

Popular tools

XAUUSD
Spot Gold
3300
trades
71.6%
Profitable
EURUSD
Euro to US Dollar
412
trades
75.7%
Profitable
GBPUSD
British Pound to US Dollar
401
trades
80.5%
Profitable
XAGUSD
Spot Silver
51
trades
68.6%
Profitable
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
1
trade
0%
Profitable

Portfolio composition

4165
Trades, total
80.5%
Metals
19.5%
Currencies