Demo mode

@DaNang-Finance

650.67 %
profitability
Commission fees 30%

0387404644

Liên hệ qua contact này để được hướng dẫn cách coppy hiệu quả nhất nhé
Với những bạn có số vốn thấp hơn thì khuyến khích follow theo Master Danang_Finance3 nhé

Summary

Vietnam
Country
159 days
In ranking
~43 000 USD
Personal assets
~277 USD
Copy traders’ assets
2
Number of copy traders
5 risk
0%
Jun 2020
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Oct 2020
0%
Nov 2020
131.64%
Dec 2020
25.79%
Jan 2021
3.62%
Feb 2021
83.56%
Mar 2021
20.63%
Apr 2021
12.28%
May 2021
risk0
Jun 2020
risk0
Jul 2020
risk0
Aug 2020
risk0
Sep 2020
risk0
Oct 2020
risk0
Nov 2020
risk0
Dec 2020
risk4
Jan 2021
risk4
Feb 2021
risk4
Mar 2021
risk7
Apr 2021
risk5
May 2021
0
Jun 2020
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Oct 2020
0
Nov 2020
0
Dec 2020
0
Jan 2021
0
Feb 2021
1
Mar 2021
0
Apr 2021
1
May 2021

Popular tools

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1817
trades
60.6%
Profitable
USDCADm
US Dollar to Canadian Dollar
1042
trades
60.3%
Profitable
EURUSDm
Euro to US Dollar
974
trades
62.2%
Profitable
EURGBPm
Euro to British Pound
840
trades
61.1%
Profitable
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
821
trades
62.4%
Profitable
XAUUSDm
Spot Gold
729
trades
71.7%
Profitable
EURJPYm
Euro to Japanese Yen
727
trades
59.6%
Profitable
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
681
trades
61.2%
Profitable
USDCHFm
US Dollar to Swiss Franc
481
trades
57.4%
Profitable
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
400
trades
59.5%
Profitable

Portfolio composition

9073
Trades, total
92%
Currencies
8%
Metals
0%
Shares NASDAQ
0%
Shares NYSE