Demo mode

@KEYMEN

44.87 %
profitability
Commission fees 30%

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

Chúng tôi, Đội ngũ ưu tú gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh tiền tệ, trợ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền bền vững.

Summary

Vietnam
Country
77 days
In ranking
~23 000 USD
Personal assets
~150 000 USD
Copy traders’ assets
6
Number of copy traders
4 risk
0%
Nov 2019
0%
Dec 2019
0%
Jan 2020
0%
Feb 2020
0%
Mar 2020
0%
Apr 2020
0%
May 2020
0%
Jun 2020
0%
Jul 2020
19%
Aug 2020
9.8%
Sep 2020
3%
Oct 2020
risk0
Nov 2019
risk0
Dec 2019
risk0
Jan 2020
risk0
Feb 2020
risk0
Mar 2020
risk0
Apr 2020
risk0
May 2020
risk0
Jun 2020
risk0
Jul 2020
risk6
Aug 2020
risk4
Sep 2020
risk3
Oct 2020
0
Nov 2019
0
Dec 2019
0
Jan 2020
0
Feb 2020
0
Mar 2020
0
Apr 2020
0
May 2020
0
Jun 2020
0
Jul 2020
2
Aug 2020
6
Sep 2020
7
Oct 2020

Popular tools

EURUSD.
Euro vs US Dollar
2124
trades
65.7%
Profitable

Portfolio composition

2124
Trades, total
100%
Currencies