โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
5290.96
ราคาอ้างอิง
28.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
168.02
ราคาอ้างอิง
19.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
76.19
ราคาอ้างอิง
24.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.01435
ราคาอ้างอิง
-3.69%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.32035
ราคาอ้างอิง
-0.96%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.03198
ราคาอ้างอิง
-6.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
68.77
ราคาอ้างอิง
24.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.01265
ราคาอ้างอิง
-13.18%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.01297
ราคาอ้างอิง
-3.43%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
67.11
ราคาอ้างอิง
11.68%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00100
ราคาอ้างอิง
-56.52%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.02322
ราคาอ้างอิง
1.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
122.04
ราคาอ้างอิง
29.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.6369
ราคาอ้างอิง
-14.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
5.1549
ราคาอ้างอิง
36.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.5650
ราคาอ้างอิง
-19.57%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.3041
ราคาอ้างอิง
0.43%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
10.24
ราคาอ้างอิง
8.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.7975
ราคาอ้างอิง
14.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.6121
ราคาอ้างอิง
22.59%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)