โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
7538.68
ราคาอ้างอิง
-19.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
45.41
ราคาอ้างอิง
-28.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.22701
ราคาอ้างอิง
-26.68%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
8.80
ราคาอ้างอิง
-18.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.01959
ราคาอ้างอิง
-3.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
2.7211
ราคาอ้างอิง
-24.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.2371
ราคาอ้างอิง
-21.57%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.00600
ราคาอ้างอิง
-11.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
146.53
ราคาอ้างอิง
-22.54%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
0.7161
ราคาอ้างอิง
-27.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.3930
ราคาอ้างอิง
-5.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.2256
ราคาอ้างอิง
-18.38%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00114
ราคาอ้างอิง
1.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.00718
ราคาอ้างอิง
4.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00372
ราคาอ้างอิง
-4.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
54.23
ราคาอ้างอิง
-15.42%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
28.56
ราคาอ้างอิง
-23.82%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.01084
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
106.19
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.2755
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)