โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
10390.50
ราคาอ้างอิง
7.54%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.00810
ราคาอ้างอิง
1.38%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00485
ราคาอ้างอิง
-37.18%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.00741
ราคาอ้างอิง
-21.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
77.34
ราคาอ้างอิง
-14.59%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
195.00
ราคาอ้างอิง
-7.42%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.28692
ราคาอ้างอิง
-9.05%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
84.39
ราคาอ้างอิง
9.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.01885
ราคาอ้างอิง
-14.01%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.5168
ราคาอ้างอิง
-49.29%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
3.7210
ราคาอ้างอิง
-5.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00093
ราคาอ้างอิง
-16.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.2080
ราคาอ้างอิง
-14.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.8590
ราคาอ้างอิง
-33.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
51.74
ราคาอ้างอิง
-30.72%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.4584
ราคาอ้างอิง
-39.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
9.76
ราคาอ้างอิง
-9.29%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.2405
ราคาอ้างอิง
-16.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.01089
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
107.55
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)