โหมดทดลองเดโม่
USCrude
53.17
ราคาอ้างอิง
-10.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
59.21
ราคาอ้างอิง
-10.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)