โหมดทดลองเดโม่
USCrude
39.89
ราคาอ้างอิง
10.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
42.45
ราคาอ้างอิง
8.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent_n
42.477
ราคาอ้างอิง
6.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
USCrude_n
40.024
ราคาอ้างอิง
8.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)