โหมดทดลองเดโม่
USCrude
USCrude
56.150
ราคาอ้างอิง
-2.19%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
UKBrent
63.070
ราคาอ้างอิง
-3.15%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)