โหมดทดลองเดโม่
USCrude
35.69
ราคาอ้างอิง
119.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
38.69
ราคาอ้างอิง
63.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent_n
39.158
ราคาอ้างอิง
22.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
USCrude_n
36.630
ราคาอ้างอิง
27.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)