โหมดทดลองเดโม่
USCrude
USCrude
66.020
ราคาอ้างอิง
12.53%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
UKBrent
74.550
ราคาอ้างอิง
12.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)