โหมดทดลองเดโม่
USCrude
58.940
ราคาอ้างอิง
5.06%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
64.880
ราคาอ้างอิง
8.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)