โหมดทดลองเดโม่
YM
29188.5
ราคาอ้างอิง
2.21%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
3327.1
ราคาอ้างอิง
3.21%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
13483.4
ราคาอ้างอิง
1.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
9250.8
ราคาอ้างอิง
6.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
23697.00
ราคาอ้างอิง
-0.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
27886.5
ราคาอ้างอิง
0.06%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
7097.1
ราคาอ้างอิง
4.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
3757.8
ราคาอ้างอิง
-0.90%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
7551.9
ราคาอ้างอิง
-0.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
9541.80
ราคาอ้างอิง
-0.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
6010.3
ราคาอ้างอิง
-0.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)