โหมดทดลองเดโม่
FDAX
12608.6
ราคาอ้างอิง
-0.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
26028.1
ราคาอ้างอิง
3.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
10761.8
ราคาอ้างอิง
7.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
4945.2
ราคาอ้างอิง
-3.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
6090.4
ราคาอ้างอิง
-3.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
YM
25813.0
ราคาอ้างอิง
-5.38%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
3276.3
ราคาอ้างอิง
-2.01%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
5925.4
ราคาอ้างอิง
-2.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
7247.40
ราคาอ้างอิง
-7.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
22514.00
ราคาอ้างอิง
-1.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
3162.6
ราคาอ้างอิง
-1.42%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)