โหมดทดลองเดโม่
YM
27987.0
ราคาอ้างอิง
3.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
8312.0
ราคาอ้างอิง
4.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
13239.4
ราคาอ้างอิง
4.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
6783.1
ราคาอ้างอิง
1.21%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
3706.7
ราคาอ้างอิง
3.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
5935.7
ราคาอ้างอิง
4.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
23285.00
ราคาอ้างอิง
3.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
3117.8
ราคาอ้างอิง
4.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
26356.9
ราคาอ้างอิง
-0.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
7311.9
ราคาอ้างอิง
1.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
9238.50
ราคาอ้างอิง
-1.17%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)