โหมดทดลองเดโม่
YM
29085.5
ราคาอ้างอิง
-0.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
9565.6
ราคาอ้างอิง
4.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
27312.5
ราคาอ้างอิง
-3.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
13665.5
ราคาอ้างอิง
0.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
3356.6
ราคาอ้างอิง
0.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
3839.0
ราคาอ้างอิง
1.57%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
9943.00
ราคาอ้างอิง
3.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
23397.00
ราคาอ้างอิง
-2.30%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
6086.1
ราคาอ้างอิง
0.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
7138.6
ราคาอ้างอิง
0.90%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
7425.1
ราคาอ้างอิง
-2.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)