โหมดทดลองเดโม่
YM
YM
26569.0
ราคาอ้างอิง
2.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
NQ
7693.2
ราคาอ้างอิง
4.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
FDAX
12240.7
ราคาอ้างอิง
4.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
SPX
2906.8
ราคาอ้างอิง
2.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
FTSE
7483.4
ราคาอ้างอิง
2.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
ASX200
6285.7
ราคาอ้างอิง
1.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
HK50
30060.2
ราคาอ้างอิง
2.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
SX5E
3504.7
ราคาอ้างอิง
3.41%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
NI225
22161.00
ราคาอ้างอิง
3.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
CAC
5584.6
ราคาอ้างอิง
3.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
IBEX35
9594.70
ราคาอ้างอิง
1.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)