โหมดทดลองเดโม่
YM
YM
26666.5
ราคาอ้างอิง
4.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NQ
NQ
7655.1
ราคาอ้างอิง
4.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HK50
HK50
28372.4
ราคาอ้างอิง
4.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FDAX
FDAX
12298.2
ราคาอ้างอิง
2.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPX
SPX
2931.7
ราคาอ้างอิง
3.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ASX200
ASX200
6657.6
ราคาอ้างอิง
3.15%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NI225
NI225
21103.00
ราคาอ้างอิง
0.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAC
CAC
5523.6
ราคาอ้างอิง
3.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FTSE
FTSE
7434.0
ราคาอ้างอิง
1.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBEX35
IBEX35
9200.80
ราคาอ้างอิง
-0.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SX5E
SX5E
3454.0
ราคาอ้างอิง
2.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)