โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
5537.59
ราคาอ้างอิง
37.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
173.07
ราคาอ้างอิง
26.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
79.13
ราคาอ้างอิง
31.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.01423
ราคาอ้างอิง
-4.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.32774
ราคาอ้างอิง
5.19%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.03144
ราคาอ้างอิง
-7.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
70.31
ราคาอ้างอิง
31.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.01263
ราคาอ้างอิง
-10.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.01264
ราคาอ้างอิง
-3.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
70.10
ราคาอ้างอิง
22.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00199
ราคาอ้างอิง
-12.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.02240
ราคาอ้างอิง
-2.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
124.34
ราคาอ้างอิง
33.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.6412
ราคาอ้างอิง
-7.94%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
5.3840
ราคาอ้างอิง
47.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.6341
ราคาอ้างอิง
-3.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.3076
ราคาอ้างอิง
-0.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
11.05
ราคาอ้างอิง
22.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.8668
ราคาอ้างอิง
7.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.6792
ราคาอ้างอิง
44.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)