โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
9127.73
ราคาอ้างอิง
26.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
60.80
ราคาอ้างอิง
47.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
67.26
ราคาอ้างอิง
41.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.01922
ราคาอ้างอิง
5.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00539
ราคาอ้างอิง
40.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
11.73
ราคาอ้างอิง
40.82%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.24244
ราคาอ้างอิง
24.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
174.34
ราคาอ้างอิง
33.72%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.1797
ราคาอ้างอิง
-9.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
3.8219
ราคาอ้างอิง
54.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
50.13
ราคาอ้างอิง
78.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.00736
ราคาอ้างอิง
11.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.3720
ราคาอ้างอิง
14.46%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.2747
ราคาอ้างอิง
52.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
0.8063
ราคาอ้างอิง
29.42%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.00664
ราคาอ้างอิง
16.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00131
ราคาอ้างอิง
11.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.01084
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
106.19
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.2755
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)