โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
12559.70
ราคาอ้างอิง
56.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
133.01
ราคาอ้างอิง
32.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.46731
ราคาอ้างอิง
22.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
327.82
ราคาอ้างอิง
32.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
103.73
ราคาอ้างอิง
20.29%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00837
ราคาอ้างอิง
-4.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.00824
ราคาอ้างอิง
-23.42%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00153
ราคาอ้างอิง
10.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.01055
ราคาอ้างอิง
-15.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.02619
ราคาอ้างอิง
-15.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
105.61
ราคาอ้างอิง
49.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.01388
ราคาอ้างอิง
-26.41%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
174.50
ราคาอ้างอิง
7.43%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
1.0690
ราคาอ้างอิง
24.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
7.1708
ราคาอ้างอิง
13.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
2.1226
ราคาอ้างอิง
161.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.4595
ราคาอ้างอิง
14.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
19.28
ราคาอ้างอิง
73.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
2.5889
ราคาอ้างอิง
34.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
1.1787
ราคาอ้างอิง
27.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)