โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
9605.11
ราคาอ้างอิง
10.53%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
69.32
ราคาอ้างอิง
20.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.2730
ราคาอ้างอิง
-23.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
59.19
ราคาอ้างอิง
10.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.26909
ราคาอ้างอิง
15.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
255.63
ราคาอ้างอิง
54.17%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.02672
ราคาอ้างอิง
39.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
76.21
ราคาอ้างอิง
15.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.2086
ราคาอ้างอิง
18.05%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
13.54
ราคาอ้างอิง
23.43%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00605
ราคาอ้างอิง
-0.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.00719
ราคาอ้างอิง
8.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.1579
ราคาอ้างอิง
-39.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.0393
ราคาอ้างอิง
39.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.2655
ราคาอ้างอิง
-20.68%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
3.9693
ราคาอ้างอิง
8.80%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.00790
ราคาอ้างอิง
4.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
106.19
ราคาอ้างอิง
-2.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.01084
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00100
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)