โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
5219.14
ราคาอ้างอิง
28.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
169.51
ราคาอ้างอิง
21.90%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
80.72
ราคาอ้างอิง
33.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.33008
ราคาอ้างอิง
3.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.01539
ราคาอ้างอิง
3.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.03265
ราคาอ้างอิง
-5.36%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
67.88
ราคาอ้างอิง
28.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.01331
ราคาอ้างอิง
-1.19%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.01295
ราคาอ้างอิง
0.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
69.74
ราคาอ้างอิง
27.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00207
ราคาอ้างอิง
-9.21%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.02332
ราคาอ้างอิง
2.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
122.38
ราคาอ้างอิง
31.69%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.6463
ราคาอ้างอิง
-18.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
5.4240
ราคาอ้างอิง
43.52%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.6337
ราคาอ้างอิง
-10.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.3053
ราคาอ้างอิง
1.90%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
10.88
ราคาอ้างอิง
16.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.9240
ราคาอ้างอิง
27.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.6422
ราคาอ้างอิง
32.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)