โหมดทดลองเดโม่
#AA
7.26
ราคาอ้างอิง
-23.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
146.77
ราคาอ้างอิง
-36.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
265.54
ราคาอ้างอิง
-2.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
548.32
ราคาอ้างอิง
-12.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
7.30
ราคาอ้างอิง
-14.52%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
174.28
ราคาอ้างอิง
3.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BABA
195.54
ราคาอ้างอิง
-0.06%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
165.06
ราคาอ้างอิง
6.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
132.50
ราคาอ้างอิง
0.46%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
174.83
ราคาอ้างอิง
-1.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1206.00
ราคาอ้างอิง
-1.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
2039.50
ราคาอ้างอิง
13.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
15.69
ราคาอ้างอิง
-21.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
71.47
ราคาอ้างอิง
-1.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
143.07
ราคาอ้างอิง
3.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
23.42
ราคาอ้างอิง
1.17%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
177.37
ราคาอ้างอิง
-7.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
121.76
ราคาอ้างอิง
5.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
119.17
ราคาอ้างอิง
-0.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
43.87
ราคาอ้างอิง
0.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
266.60
ราคาอ้างอิง
6.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
94.18
ราคาอ้างอิง
-3.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
127.37
ราคาอ้างอิง
14.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
100.94
ราคาอ้างอิง
-8.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
115.04
ราคาอ้างอิง
-2.81%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
194.50
ราคาอ้างอิง
-9.18%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
29.88
ราคาอ้างอิง
-15.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
148.84
ราคาอ้างอิง
0.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
105.02
ราคาอ้างอิง
0.69%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
41.72
ราคาอ้างอิง
9.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
361.07
ราคาอ้างอิง
0.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
57.72
ราคาอ้างอิง
4.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
58.93
ราคาอ้างอิง
13.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
91.95
ราคาอ้างอิง
-7.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
219.09
ราคาอ้างอิง
11.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
34.60
ราคาอ้างอิง
2.43%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
40.12
ราคาอ้างอิง
-0.17%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
370.50
ราคาอ้างอิง
6.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
85.97
ราคาอ้างอิง
-26.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)