โหมดทดลองเดโม่
#BABA
236.40
ราคาอ้างอิง
8.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
1387.80
ราคาอ้างอิง
51.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
372.80
ราคาอ้างอิง
13.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
185.67
ราคาอ้างอิง
-6.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
11.13
ราคาอ้างอิง
-11.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
240.82
ราคาอ้างอิง
5.59%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
58.17
ราคาอ้างอิง
-8.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
394.44
ราคาอ้างอิง
12.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1489.62
ราคาอ้างอิง
4.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
208.03
ราคาอ้างอิง
12.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
74.15
ราคาอ้างอิง
-10.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
133.42
ราคาอ้างอิง
0.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
252.73
ราคาอ้างอิง
13.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
45.54
ราคาอ้างอิง
-4.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
176.93
ราคาอ้างอิง
14.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
127.08
ราคาอ้างอิง
-7.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
92.19
ราคาอ้างอิง
-18.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
178.87
ราคาอ้างอิง
-21.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
117.44
ราคาอ้างอิง
-12.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
33.92
ราคาอ้างอิง
-5.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
3000.42
ราคาอ้างอิง
20.36%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
92.90
ราคาอ้างอิง
-17.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
22.90
ราคาอ้างอิง
-20.57%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
113.44
ราคาอ้างอิง
-9.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EBAY
56.77
ราคาอ้างอิง
18.17%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FPP
34.68
ราคาอ้างอิง
-10.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
6.65
ราคาอ้างอิง
-21.21%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
247.36
ราคาอ้างอิง
-2.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
16.52
ราคาอ้างอิง
-8.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
142.66
ราคาอ้างอิง
-2.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
352.93
ราคาอ้างอิง
-14.59%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LRLCY
53.11
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
154.63
ราคาอ้างอิง
-8.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
39.84
ราคาอ้างอิง
-6.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
492.72
ราคาอ้างอิง
20.69%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NIKE
96.84
ราคาอ้างอิง
-6.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
122.08
ราคาอ้างอิง
3.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
30.22
ราคาอ้างอิง
-8.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
86.01
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
194.08
ราคาอ้างอิง
-1.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
54.93
ราคาอ้างอิง
-4.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
126.85
ราคาอ้างอิง
5.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
43.14
ราคาอ้างอิง
-21.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)