โหมดทดลองเดโม่
#TSLA
349.48
ราคาอ้างอิง
35.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
69.17
ราคาอ้างอิง
-0.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BABA
185.40
ราคาอ้างอิง
6.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
144.62
ราคาอ้างอิง
11.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
193.97
ราคาอ้างอิง
-6.52%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
265.51
ราคาอ้างอิง
13.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
393.52
ราคาอ้างอิง
3.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
194.95
ราคาอ้างอิง
3.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
134.31
ราคาอ้างอิง
-5.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
84.20
ราคาอ้างอิง
-2.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
129.49
ราคาอ้างอิง
8.15%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
149.84
ราคาอ้างอิง
7.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1332.48
ราคาอ้างอิง
6.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
45.08
ราคาอ้างอิง
-3.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
37.27
ราคาอ้างอิง
1.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
57.91
ราคาอ้างอิง
10.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
171.88
ราคาอ้างอิง
5.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
179.71
ราคาอ้างอิง
1.80%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
371.49
ราคาอ้างอิง
0.30%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
204.01
ราคาอ้างอิง
3.59%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
1737.16
ราคาอ้างอิง
-2.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
20.16
ราคาอ้างอิง
19.36%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
104.15
ราคาอ้างอิง
2.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
149.36
ราคาอ้างอิง
9.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
134.89
ราคาอ้างอิง
-0.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
145.28
ราคาอ้างอิง
10.05%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
11.51
ราคาอ้างอิง
28.17%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
59.49
ราคาอ้างอิง
-1.06%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
133.84
ราคาอ้างอิง
-1.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
120.74
ราคาอ้างอิง
2.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
39.49
ราคาอ้างอิง
3.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
237.27
ราคาอ้างอิง
1.30%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
20.88
ราคาอ้างอิง
6.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
120.47
ราคาอ้างอิง
3.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
220.65
ราคาอ้างอิง
8.21%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
118.86
ราคาอ้างอิง
-0.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
32.91
ราคาอ้างอิง
8.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
47.96
ราคาอ้างอิง
10.38%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
294.44
ราคาอ้างอิง
4.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)