โหมดทดลองเดโม่
#BABA
219.12
ราคาอ้างอิง
2.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
206.50
ราคาอ้างอิง
10.96%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
317.72
ราคาอ้างอิง
-5.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
428.73
ราคาอ้างอิง
9.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
319.31
ราคาอ้างอิง
12.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
571.90
ราคาอ้างอิง
36.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
16.29
ราคาอ้างอิง
-25.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
66.79
ราคาอ้างอิง
-4.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
219.48
ราคาอ้างอิง
6.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
142.16
ราคาอ้างอิง
-1.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
11.78
ราคาอ้างอิง
6.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
143.65
ราคาอ้างอิง
4.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
115.83
ราคาอ้างอิง
-2.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
93.73
ราคาอ้างอิง
6.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
252.66
ราคาอ้างอิง
6.07%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
48.99
ราคาอ้างอิง
2.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
166.67
ราคาอ้างอิง
5.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
136.55
ราคาอ้างอิง
-0.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
63.39
ราคาอ้างอิง
7.01%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
117.88
ราคาอ้างอิง
8.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1484.38
ราคาอ้างอิง
10.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
1884.67
ราคาอ้างอิง
5.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
142.85
ราคาอ้างอิง
5.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
213.39
ราคาอ้างอิง
8.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
233.64
ราคาอ้างอิง
5.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
124.96
ราคาอ้างอิง
0.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
22.11
ราคาอ้างอิง
7.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
148.48
ราคาอ้างอิง
1.89%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
40.71
ราคาอ้างอิง
3.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
142.71
ราคาอ้างอิง
-3.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
34.12
ราคาอ้างอิง
-3.07%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
131.34
ราคาอ้างอิง
5.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
234.87
ราคาอ้างอิง
-3.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
38.63
ราคาอ้างอิง
-1.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
177.72
ราคาอ้างอิง
0.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
153.80
ราคาอ้างอิง
2.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
60.50
ราคาอ้างอิง
-1.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
50.56
ราคาอ้างอิง
-0.30%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
348.91
ราคาอ้างอิง
5.89%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)