โหมดทดลองเดโม่
PG
#PG
103.50
ราคาอ้างอิง
2.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AAPL
#AAPL
206.12
ราคาอ้างอิง
9.54%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NVDA
#NVDA
187.36
ราคาอ้างอิง
7.54%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
GE
#GE
9.07
ราคาอ้างอิง
-9.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BABA
#BABA
187.27
ราคาอ้างอิง
6.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AMZN
#AMZN
1916.39
ราคาอ้างอิง
9.01%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PEP
#PEP
125.95
ราคาอ้างอิง
4.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MSFT
#MSFT
129.62
ราคาอ้างอิง
10.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
T
#T
30.53
ราคาอ้างอิง
-1.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FB
#FB
194.42
ราคาอ้างอิง
19.01%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MCD
#MCD
197.48
ราคาอ้างอิง
7.15%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAT
#CAT
136.70
ราคาอ้างอิง
5.06%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SBUX
#SBUX
76.84
ราคาอ้างอิง
6.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
VZ
#VZ
56.03
ราคาอ้างอิง
-6.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBM
#IBM
138.78
ราคาอ้างอิง
0.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HPQ
#HPQ
19.79
ราคาอ้างอิง
4.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BA
#BA
384.31
ราคาอ้างอิง
5.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
TSLA
#TSLA
246.76
ราคาอ้างอิง
-3.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DIS
#DIS
138.03
ราคาอ้างอิง
27.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
JPM
#JPM
114.04
ราคาอ้างอิง
15.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MMM
#MMM
190.99
ราคาอ้างอิง
-6.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AA
#AA
27.35
ราคาอ้างอิง
-1.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
INTC
#INTC
57.61
ราคาอ้างอิง
9.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
GOOG
#GOOG
1265.42
ราคาอ้างอิง
5.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XOM
#XOM
82.66
ราคาอ้างอิง
3.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LMT
#LMT
331.70
ราคาอ้างอิง
12.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AXP
#AXP
116.19
ราคาอ้างอิง
6.82%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PYPL
#PYPL
109.98
ราคาอ้างอิง
8.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
V
#V
161.42
ราคาอ้างอิง
5.52%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CSCO
#CSCO
56.32
ราคาอ้างอิง
7.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AMGN
#AMGN
179.94
ราคาอ้างอิง
-2.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
JNJ
#JNJ
139.18
ราคาอ้างอิง
2.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PFE
#PFE
39.73
ราคาอ้างอิง
-4.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HD
#HD
207.41
ราคาอ้างอิง
9.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
WMT
#WMT
104.12
ราคาอ้างอิง
6.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AIG
#AIG
58.22
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AMD
#AMD
11.55
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BAC
#BAC
30.26
ราคาอ้างอิง
12.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DD
#DD
84.41
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DIA
#DIA
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EK
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HON
#HON
113.93
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IP
#IP
42.08
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MO
#MO
50.96
ราคาอ้างอิง
-8.53%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MRK
#MRK
56.35
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NFLX
#NFLX
365.73
ราคาอ้างอิง
1.38%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
QQQ
#QQQ
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPY
#SPY
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UTX
#UTX
140.21
ราคาอ้างอิง
12.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)