โหมดทดลองเดโม่
#BABA
180.39
ราคาอ้างอิง
1.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
91.53
ราคาอ้างอิง
-4.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
220.78
ราคาอ้างอิง
4.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
37.13
ราคาอ้างอิง
6.15%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
190.07
ราคาอ้างอิง
2.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
393.01
ราคาอ้างอิง
3.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1238.03
ราคาอ้างอิง
4.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
210.40
ราคาอ้างอิง
-3.69%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
36.50
ราคาอ้างอิง
4.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
142.92
ราคาอ้างอิง
6.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
119.35
ราคาอ้างอิง
10.94%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
246.51
ราคาอ้างอิง
9.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
135.44
ราคาอ้างอิง
2.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
51.58
ราคาอ้างอิง
10.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
166.99
ราคาอ้างอิง
2.81%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
175.92
ราคาอ้างอิง
-1.53%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
59.96
ราคาอ้างอิง
6.05%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
9.41
ราคาอ้างอิง
11.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
49.18
ราคาอ้างอิง
2.01%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
1820.59
ราคาอ้างอิง
0.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
130.06
ราคาอ้างอิง
11.04%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
384.48
ราคาอ้างอิง
15.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
141.01
ราคาอ้างอิง
2.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
129.94
ราคาอ้างอิง
-0.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
176.81
ราคาอ้างอิง
5.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
106.06
ราคาอ้างอิง
-1.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
21.93
ราคาอ้างอิง
20.23%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
121.79
ราคาอ้างอิง
1.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
133.27
ราคาอ้างอิง
-0.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
18.74
ราคาอ้างอิง
-1.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
228.00
ราคาอ้างอิง
5.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
195.57
ราคาอ้างอิง
-4.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
117.77
ราคาอ้างอิง
-3.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
72.32
ราคาอ้างอิง
5.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
117.04
ราคาอ้างอิง
3.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
137.45
ราคาอ้างอิง
8.95%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AIG
58.22
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMD
11.55
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
29.80
ราคาอ้างอิง
10.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DD
84.41
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIA
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HON
113.93
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IP
42.08
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
40.10
ราคาอ้างอิง
-12.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MRK
56.35
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
285.85
ราคาอ้างอิง
-4.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#QQQ
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SPY
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)