โหมดทดลองเดโม่
#BABA
215.27
ราคาอ้างอิง
11.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
887.53
ราคาอ้างอิง
21.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
323.62
ราคาอ้างอิง
12.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
192.66
ราคาอ้างอิง
6.53%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
10.60
ราคาอ้างอิง
38.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
229.58
ราคาอ้างอิง
12.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
61.69
ราคาอ้างอิง
8.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
349.58
ราคาอ้างอิง
22.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1435.05
ราคาอ้างอิง
9.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
184.33
ราคาอ้างอิง
4.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
78.98
ราคาอ้างอิง
10.18%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
133.03
ราคาอ้างอิง
2.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
219.27
ราคาอ้างอิง
-5.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
46.94
ราคาอ้างอิง
15.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
156.14
ราคาอ้างอิง
28.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
126.37
ราคาอ้างอิง
17.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
103.88
ราคาอ้างอิง
13.80%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
166.11
ราคาอ้างอิง
29.53%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
128.70
ราคาอ้างอิง
7.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
35.82
ราคาอ้างอิง
-4.96%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
2468.56
ราคาอ้างอิง
7.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
104.48
ราคาอ้างอิง
21.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
26.01
ราคาอ้างอิง
15.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
121.86
ราคาอ้างอิง
20.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EBAY
46.39
ราคาอ้างอิง
18.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FPP
36.44
ราคาอ้างอิง
20.07%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
7.21
ราคาอ้างอิง
15.54%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
250.61
ราคาอ้างอิง
15.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
16.68
ราคาอ้างอิง
14.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
147.73
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
398.21
ราคาอ้างอิง
5.46%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LRLCY
53.11
ราคาอ้างอิง
-78.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
159.96
ราคาอ้างอิง
8.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
40.22
ราคาอ้างอิง
6.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
419.29
ราคาอ้างอิง
0.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NIKE
103.74
ราคาอ้างอิง
21.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
118.70
ราคาอ้างอิง
3.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
31.54
ราคาอ้างอิง
7.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
86.01
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
196.74
ราคาอ้างอิง
13.36%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
56.87
ราคาอ้างอิง
1.59%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
123.71
ราคาอ้างอิง
1.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
48.85
ราคาอ้างอิง
12.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)