โหมดทดลองเดโม่
FB
#FB
198.35
ราคาอ้างอิง
4.15%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
GE
#GE
10.04
ราคาอ้างอิง
-5.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BABA
#BABA
173.02
ราคาอ้างอิง
3.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SBUX
#SBUX
90.27
ราคาอ้างอิง
6.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LMT
#LMT
356.77
ราคาอ้างอิง
-0.96%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AAPL
#AAPL
202.54
ราคาอ้างอิง
1.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
TSLA
#TSLA
258.03
ราคาอ้างอิง
17.89%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UTX
#UTX
132.44
ราคาอ้างอิง
2.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
GOOG
#GOOG
1132.16
ราคาอ้างอิง
1.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PYPL
#PYPL
118.70
ราคาอ้างอิง
1.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MMM
#MMM
172.66
ราคาอ้างอิง
-0.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NVDA
#NVDA
168.34
ราคาอ้างอิง
9.82%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MSFT
#MSFT
136.59
ราคาอ้างอิง
-0.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AMZN
#AMZN
1964.03
ราคาอ้างอิง
2.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
INTC
#INTC
50.25
ราคาอ้างอิง
6.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HPQ
#HPQ
21.41
ราคาอ้างอิง
3.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MCD
#MCD
213.86
ราคาอ้างอิง
4.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PEP
#PEP
130.08
ราคาอ้างอิง
-2.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
JPM
#JPM
113.48
ราคาอ้างอิง
2.17%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBM
#IBM
149.80
ราคาอ้างอิง
7.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
V
#V
179.25
ราคาอ้างอิง
3.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CSCO
#CSCO
57.36
ราคาอ้างอิง
-0.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DIS
#DIS
139.79
ราคาอ้างอิง
-0.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AXP
#AXP
124.90
ราคาอ้างอิง
-0.80%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PG
#PG
115.07
ราคาอ้างอิง
3.30%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
JNJ
#JNJ
130.34
ราคาอ้างอิง
-7.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AA
#AA
23.10
ราคาอ้างอิง
3.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AMGN
#AMGN
178.25
ราคาอ้างอิง
-2.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BA
#BA
377.12
ราคาอ้างอิง
1.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAT
#CAT
136.29
ราคาอ้างอิง
2.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BAC
#BAC
29.42
ราคาอ้างอิง
3.59%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HD
#HD
213.06
ราคาอ้างอิง
1.18%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PFE
#PFE
42.79
ราคาอ้างอิง
-1.54%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
T
#T
32.77
ราคาอ้างอิง
0.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
WMT
#WMT
113.91
ราคาอ้างอิง
2.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XOM
#XOM
74.99
ราคาอ้างอิง
-2.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AIG
#AIG
58.22
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AMD
#AMD
11.55
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DD
#DD
84.41
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DIA
#DIA
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EK
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HON
#HON
113.93
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IP
#IP
42.08
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MO
#MO
50.55
ราคาอ้างอิง
1.57%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MRK
#MRK
56.35
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NFLX
#NFLX
314.28
ราคาอ้างอิง
-14.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
QQQ
#QQQ
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPY
#SPY
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
VZ
#VZ
56.60
ราคาอ้างอิง
-1.19%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)