โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
10059.90
ราคาอ้างอิง
4.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
72.31
ราคาอ้างอิง
-22.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
185.81
ราคาอ้างอิง
-13.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.26958
ราคาอ้างอิง
-14.54%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.00795
ราคาอ้างอิง
-3.52%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
80.18
ราคาอ้างอิง
0.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.00716
ราคาอ้างอิง
-25.80%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.4528
ราคาอ้างอิง
-44.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
3.5407
ราคาอ้างอิง
-21.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.01858
ราคาอ้างอิง
-16.53%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00094
ราคาอ้างอิง
-22.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.8210
ราคาอ้างอิง
-8.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.2219
ราคาอ้างอิง
-26.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.00473
ราคาอ้างอิง
-34.67%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
48.84
ราคาอ้างอิง
-30.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.4178
ราคาอ้างอิง
-39.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
9.52
ราคาอ้างอิง
-18.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.2546
ราคาอ้างอิง
-15.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.01084
ราคาอ้างอิง
-3.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
106.19
ราคาอ้างอิง
-2.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)