โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
5323.42
ราคาอ้างอิง
29.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
172.68
ราคาอ้างอิง
23.19%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
81.59
ราคาอ้างอิง
33.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.32719
ราคาอ้างอิง
1.15%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.01529
ราคาอ้างอิง
2.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.03260
ราคาอ้างอิง
-5.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
69.54
ราคาอ้างอิง
25.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.01286
ราคาอ้างอิง
-11.74%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.01304
ราคาอ้างอิง
-2.90%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
68.65
ราคาอ้างอิง
14.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00200
ราคาอ้างอิง
-13.04%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.02327
ราคาอ้างอิง
1.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
123.29
ราคาอ้างอิง
30.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.6587
ราคาอ้างอิง
-12.07%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
5.4491
ราคาอ้างอิง
43.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.6110
ราคาอ้างอิง
-13.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.3076
ราคาอ้างอิง
1.59%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
10.70
ราคาอ้างอิง
12.87%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.9309
ราคาอ้างอิง
23.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.6569
ราคาอ้างอิง
31.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)