โหมดทดลองเดโม่
USCrude
36.54
ราคาอ้างอิง
124.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
39.43
ราคาอ้างอิง
66.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent_n
39.870
ราคาอ้างอิง
24.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
USCrude_n
37.430
ราคาอ้างอิง
29.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)