โหมดทดลองเดโม่
USCrude
61.860
ราคาอ้างอิง
12.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
68.210
ราคาอ้างอิง
15.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)