โหมดทดลองเดโม่
USCrude
USCrude
58.770
ราคาอ้างอิง
-9.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
UKBrent
69.320
ราคาอ้างอิง
-6.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)