โหมดทดลองเดโม่
USCrude
41.50
ราคาอ้างอิง
1.59%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
44.36
ราคาอ้างอิง
2.57%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent_n
44.738
ราคาอ้างอิง
3.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
USCrude_n
41.655
ราคาอ้างอิง
1.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)