โหมดทดลองเดโม่
USCrude
54.330
ราคาอ้างอิง
-11.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UKBrent
60.800
ราคาอ้างอิง
-9.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)