โหมดทดลองเดโม่
#BABA
204.60
ราคาอ้างอิง
9.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
68.95
ราคาอ้างอิง
-1.89%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
147.56
ราคาอ้างอิง
6.82%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
133.75
ราคาอ้างอิง
-1.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
270.74
ราคาอ้างอิง
3.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
352.40
ราคาอ้างอิง
1.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
202.18
ราคาอ้างอิง
5.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
44.25
ราคาอ้างอิง
-9.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
181.82
ราคาอ้างอิง
0.72%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
86.56
ราคาอ้างอิง
3.21%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
386.11
ราคาอ้างอิง
0.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
151.60
ราคาอ้างอิง
3.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
137.07
ราคาอ้างอิง
3.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
194.62
ราคาอ้างอิง
0.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
217.18
ราคาอ้างอิง
3.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1343.25
ราคาอ้างอิง
3.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
1747.82
ราคาอ้างอิง
-1.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
140.92
ราคาอ้างอิง
6.96%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
20.06
ราคาอ้างอิง
3.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
10.97
ราคาอ้างอิง
-4.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
349.80
ราคาอ้างอิง
-3.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
105.47
ราคาอ้างอิง
2.68%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
147.23
ราคาอ้างอิง
-1.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
134.17
ราคาอ้างอิง
2.96%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
38.21
ราคาอ้างอิง
3.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
144.01
ราคาอ้างอิง
-2.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
57.04
ราคาอ้างอิง
-2.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
120.60
ราคาอ้างอิง
-0.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
38.17
ราคาอ้างอิง
-3.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
33.63
ราคาอ้างอิง
1.26%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
20.65
ราคาอ้างอิง
-9.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
168.67
ราคาอ้างอิง
-1.63%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
211.88
ราคาอ้างอิง
-9.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
124.64
ราคาอ้างอิง
4.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
61.07
ราคาอ้างอิง
1.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
233.88
ราคาอ้างอิง
4.67%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
119.00
ราคาอ้างอิง
-0.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
50.30
ราคาอ้างอิง
8.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
298.57
ราคาอ้างอิง
2.80%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)