โหมดทดลองเดโม่
#BABA
251.91
ราคาอ้างอิง
-2.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
1452.22
ราคาอ้างอิง
4.43%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
444.14
ราคาอ้างอิง
15.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
204.45
ราคาอ้างอิง
9.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
14.56
ราคาอ้างอิง
33.82%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
268.37
ราคาอ้างอิง
9.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
47.89
ราคาอ้างอิง
-17.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
447.70
ราคาอ้างอิง
7.95%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1493.66
ราคาอ้างอิง
-1.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
212.17
ราคาอ้างอิง
-1.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
75.67
ราคาอ้างอิง
2.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
136.51
ราคาอ้างอิง
2.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
240.35
ราคาอ้างอิง
-5.05%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
47.31
ราคาอ้างอิง
1.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
198.56
ราคาอ้างอิง
8.30%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
134.76
ราคาอ้างอิง
5.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
99.27
ราคาอ้างอิง
6.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
169.78
ราคาอ้างอิง
-5.17%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
124.72
ราคาอ้างอิง
6.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
38.33
ราคาอ้างอิง
14.04%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
61.04
ราคาอ้างอิง
5.57%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
3166.31
ราคาอ้างอิง
1.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
99.07
ราคาอ้างอิง
7.04%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
26.01
ราคาอ้างอิง
13.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
129.76
ราคาอ้างอิง
11.64%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EBAY
55.12
ราคาอ้างอิง
-5.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FPP
31.72
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
6.28
ราคาอ้างอิง
-6.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
271.31
ราคาอ้างอิง
8.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
18.35
ราคาอ้างอิง
10.81%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
148.30
ราคาอ้างอิง
3.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
385.05
ราคาอ้างอิง
10.54%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LRLCY
53.11
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
158.05
ราคาอ้างอิง
2.72%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
42.06
ราคาอ้างอิง
6.53%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
494.58
ราคาอ้างอิง
-2.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NIKE
101.66
ราคาอ้างอิง
3.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
133.34
ราคาอ้างอิง
8.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
29.89
ราคาอ้างอิง
0.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
196.05
ราคาอ้างอิง
0.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
58.37
ราคาอ้างอิง
7.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
129.72
ราคาอ้างอิง
3.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
43.29
ราคาอ้างอิง
1.36%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)