โหมดทดลองเดโม่
#BABA
170.83
ราคาอ้างอิง
-4.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
235.28
ราคาอ้างอิง
6.48%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
258.00
ราคาอ้างอิง
5.52%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
85.62
ราคาอ้างอิง
-5.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
38.03
ราคาอ้างอิง
3.48%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
370.73
ราคาอ้างอิง
-5.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
8.99
ราคาอ้างอิง
-3.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
186.14
ราคาอ้างอิง
-1.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
132.88
ราคาอ้างอิง
-6.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
208.37
ราคาอ้างอิง
-0.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
120.81
ราคาอ้างอิง
2.03%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
101.52
ราคาอ้างอิง
-5.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
189.51
ราคาอ้างอิง
4.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
51.26
ราคาอ้างอิง
-1.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
137.39
ราคาอ้างอิง
0.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
163.49
ราคาอ้างอิง
-2.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1245.73
ราคาอ้างอิง
1.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
67.78
ราคาอ้างอิง
-6.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
118.07
ราคาอ้างอิง
-0.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
16.96
ราคาอ้างอิง
-9.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
136.82
ราคาอ้างอิง
0.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
46.78
ราคาอ้างอิง
-5.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
130.11
ราคาอ้างอิง
0.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
1762.71
ราคาอ้างอิง
-3.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
131.17
ราคาอ้างอิง
-0.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
363.91
ราคาอ้างอิง
-4.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
175.75
ราคาอ้างอิง
-0.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
36.56
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
119.86
ราคาอ้างอิง
2.96%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
237.49
ราคาอ้างอิง
3.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
117.27
ราคาอ้างอิง
-2.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
202.17
ราคาอ้างอิง
3.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
20.87
ราคาอ้างอิง
-4.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
61.00
ราคาอ้างอิง
2.38%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
137.01
ราคาอ้างอิง
0.07%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
131.25
ราคาอ้างอิง
-3.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
30.30
ราคาอ้างอิง
2.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
44.38
ราคาอ้างอิง
8.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
276.68
ราคาอ้างอิง
-6.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)