โหมดทดลองเดโม่
#SBUX
95.64
ราคาอ้างอิง
5.46%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1183.85
ราคาอ้างอิง
4.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
183.68
ราคาอ้างอิง
-8.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
34.62
ราคาอ้างอิง
-18.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
167.81
ราคาอ้างอิง
-1.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
210.45
ราคาอ้างอิง
2.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
46.60
ราคาอ้างอิง
-8.36%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
225.00
ราคาอ้างอิง
-13.90%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
8.38
ราคาอ้างอิง
-17.36%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
179.22
ราคาอ้างอิง
-0.42%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BABA
176.87
ราคาอ้างอิง
2.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
137.35
ราคาอ้างอิง
-0.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
161.03
ราคาอ้างอิง
-7.30%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
107.32
ราคาอ้างอิง
-5.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
56.28
ราคาอ้างอิง
0.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
1801.95
ราคาอ้างอิง
-8.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
118.90
ราคาอ้างอิง
3.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
130.59
ราคาอ้างอิง
1.80%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
132.10
ราคาอ้างอิง
1.56%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
218.46
ราคาอ้างอิง
2.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
107.43
ราคาอ้างอิง
-9.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
121.43
ราคาอ้างอิง
-2.89%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
133.10
ราคาอ้างอิง
-12.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
331.88
ราคาอ้างอิง
-12.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
381.69
ราคาอ้างอิง
6.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
116.66
ราคาอ้างอิง
-14.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
112.08
ราคาอ้างอิง
-1.42%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
18.92
ราคาอ้างอิง
-11.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
47.96
ราคาอ้างอิง
-16.81%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
135.15
ราคาอ้างอิง
-4.11%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
68.99
ราคาอ้างอิง
-7.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
203.24
ราคาอ้างอิง
14.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
18.30
ราคาอ้างอิง
-20.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
35.00
ราคาอ้างอิง
8.46%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
26.72
ราคาอ้างอิง
-9.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
217.11
ราคาอ้างอิง
2.17%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
126.71
ราคาอ้างอิง
-4.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AIG
58.22
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMD
11.55
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DD
84.41
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIA
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HON
113.93
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IP
42.08
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
46.03
ราคาอ้างอิง
-8.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MRK
56.35
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
298.30
ราคาอ้างอิง
-3.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#QQQ
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SPY
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)