โหมดทดลองเดโม่
#BABA
213.95
ราคาอ้างอิง
11.19%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
881.00
ราคาอ้างอิง
20.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
323.26
ราคาอ้างอิง
11.88%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
187.48
ราคาอ้างอิง
3.67%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
9.92
ราคาอ้างอิง
29.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
232.76
ราคาอ้างอิง
14.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
62.13
ราคาอ้างอิง
8.90%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
353.03
ราคาอ้างอิง
23.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1442.25
ราคาอ้างอิง
10.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
184.87
ราคาอ้างอิง
4.86%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
77.78
ราคาอ้างอิง
8.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
132.63
ราคาอ้างอิง
2.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
223.71
ราคาอ้างอิง
-3.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
46.88
ราคาอ้างอิง
15.07%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
157.50
ราคาอ้างอิง
30.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
123.30
ราคาอ้างอิง
14.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
98.95
ราคาอ้างอิง
8.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
153.31
ราคาอ้างอิง
19.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
125.95
ราคาอ้างอิง
5.05%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
36.15
ราคาอ้างอิง
-4.09%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
2472.01
ราคาอ้างอิง
7.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
99.04
ราคาอ้างอิง
14.95%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
24.84
ราคาอ้างอิง
10.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
118.69
ราคาอ้างอิง
17.18%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EBAY
45.98
ราคาอ้างอิง
17.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FPP
35.44
ราคาอ้างอิง
16.77%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
7.04
ราคาอ้างอิง
12.82%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
252.60
ราคาอ้างอิง
16.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
15.78
ราคาอ้างอิง
8.38%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
148.21
ราคาอ้างอิง
0.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
389.30
ราคาอ้างอิง
3.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LRLCY
53.11
ราคาอ้างอิง
-78.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
157.60
ราคาอ้างอิง
7.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
39.65
ราคาอ้างอิง
4.89%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
426.75
ราคาอ้างอิง
1.94%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NIKE
100.72
ราคาอ้างอิง
18.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
118.04
ราคาอ้างอิง
2.55%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
30.98
ราคาอ้างอิง
5.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
86.01
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
196.22
ราคาอ้างอิง
13.06%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
56.39
ราคาอ้างอิง
0.73%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
123.91
ราคาอ้างอิง
1.32%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
47.30
ราคาอ้างอิง
9.21%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)