โหมดทดลองเดโม่
MSFT
#MSFT
132.46
ราคาอ้างอิง
2.94%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AAPL
#AAPL
192.84
ราคาอ้างอิง
2.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
FB
#FB
181.22
ราคาอ้างอิง
-2.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
INTC
#INTC
46.19
ราคาอ้างอิง
1.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MCD
#MCD
205.35
ราคาอ้างอิง
2.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
TSLA
#TSLA
214.83
ราคาอ้างอิง
-1.61%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DIS
#DIS
141.65
ราคาอ้างอิง
4.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
GE
#GE
10.23
ราคาอ้างอิง
1.89%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PEP
#PEP
132.69
ราคาอ้างอิง
2.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
JPM
#JPM
109.89
ราคาอ้างอิง
-0.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AMZN
#AMZN
1869.62
ราคาอ้างอิง
-1.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NVDA
#NVDA
144.62
ราคาอ้างอิง
-11.06%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PYPL
#PYPL
116.17
ราคาอ้างอิง
2.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SBUX
#SBUX
84.25
ราคาอ้างอิง
6.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BABA
#BABA
158.09
ราคาอ้างอิง
-7.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
V
#V
169.58
ราคาอ้างอิง
3.30%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LMT
#LMT
350.22
ราคาอ้างอิง
3.80%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MMM
#MMM
166.78
ราคาอ้างอิง
-1.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
GOOG
#GOOG
1085.18
ราคาอ้างอิง
-7.76%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HPQ
#HPQ
19.93
ราคาอ้างอิง
5.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AA
#AA
21.71
ราคาอ้างอิง
-11.46%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BA
#BA
347.25
ราคาอ้างอิง
-2.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
T
#T
32.37
ราคาอ้างอิง
2.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IBM
#IBM
135.22
ราคาอ้างอิง
0.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XOM
#XOM
74.35
ราคาอ้างอิง
-1.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BAC
#BAC
28.03
ราคาอ้างอิง
-1.41%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AMGN
#AMGN
175.98
ราคาอ้างอิง
4.07%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CAT
#CAT
127.27
ราคาอ้างอิง
1.98%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
CSCO
#CSCO
54.81
ราคาอ้างอิง
-2.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
JNJ
#JNJ
140.09
ราคาอ้างอิง
2.35%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PG
#PG
111.20
ราคาอ้างอิง
3.41%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
VZ
#VZ
58.32
ราคาอ้างอิง
0.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
WMT
#WMT
109.08
ราคาอ้างอิง
7.19%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AXP
#AXP
122.02
ราคาอ้างอิง
2.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HD
#HD
205.78
ราคาอ้างอิง
6.75%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
PFE
#PFE
42.75
ราคาอ้างอิง
3.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AIG
#AIG
58.22
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
AMD
#AMD
11.55
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DD
#DD
84.41
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DIA
#DIA
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EK
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
HON
#HON
113.93
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IP
#IP
42.08
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MO
#MO
50.88
ราคาอ้างอิง
-1.47%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
MRK
#MRK
56.35
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NFLX
#NFLX
339.09
ราคาอ้างอิง
-4.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
QQQ
#QQQ
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SPY
#SPY
0.00
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
UTX
#UTX
125.36
ราคาอ้างอิง
-6.78%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)