โหมดทดลองเดโม่
#BABA
210.25
ราคาอ้างอิง
-1.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#V
202.81
ราคาอ้างอิง
8.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BA
316.35
ราคาอ้างอิง
-3.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#LMT
437.12
ราคาอ้างอิง
11.40%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AAPL
317.56
ราคาอ้างอิง
10.69%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#TSLA
566.67
ราคาอ้างอิง
36.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AA
14.70
ราคาอ้างอิง
-32.04%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#DIS
138.33
ราคาอ้างอิง
-4.28%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JPM
134.43
ราคาอ้างอิง
-3.68%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PEP
142.38
ราคาอ้างอิง
3.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#FB
217.67
ราคาอ้างอิง
6.42%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GE
11.74
ราคาอ้างอิง
5.48%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#WMT
116.57
ราคาอ้างอิง
-2.33%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NVDA
247.90
ราคาอ้างอิง
6.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MSFT
165.46
ราคาอ้างอิง
5.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#SBUX
88.57
ราคาอ้างอิง
1.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#XOM
64.65
ราคาอ้างอิง
-8.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMZN
1853.63
ราคาอ้างอิง
0.02%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#INTC
67.30
ราคาอ้างอิง
12.92%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PYPL
116.50
ราคาอ้างอิง
8.12%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MCD
210.45
ราคาอ้างอิง
7.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#IBM
139.50
ราคาอ้างอิง
4.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HD
233.85
ราคาอ้างอิง
7.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PG
126.01
ราคาอ้างอิง
0.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CSCO
47.75
ราคาอ้างอิง
0.38%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#GOOG
1449.77
ราคาอ้างอิง
8.18%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#HPQ
21.63
ราคาอ้างอิง
5.93%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#PFE
38.11
ราคาอ้างอิง
-3.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#JNJ
149.47
ราคาอ้างอิง
2.62%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#CAT
136.71
ราคาอ้างอิง
-7.48%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#BAC
33.24
ราคาอ้างอิง
-6.37%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AMGN
224.84
ราคาอ้างอิง
-6.91%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#T
38.58
ราคาอ้างอิง
-1.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MMM
165.51
ราคาอ้างอิง
-6.83%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#AXP
132.45
ราคาอ้างอิง
6.08%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#UTX
152.80
ราคาอ้างอิง
1.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#VZ
60.69
ราคาอ้างอิง
-1.27%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#EK
0.42
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#MO
50.17
ราคาอ้างอิง
-0.50%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
#NFLX
348.09
ราคาอ้างอิง
7.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)